#WijNiet!

Hashtag over acties vóór sociale veiligheid

Zorg voor een sociaal veilige organisatie dankzij onze workshops

Iedereen, ook kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking willen graag sporten en spelen, zonder in aanraking te komen met ongewenst gedrag.

Ook voor de vrijwilligers binnen je organisatie is het fijn werken als je zorg besteedt aan een veilige en prettige omgeving. Bovendien wil je als vrijwilligersorganisatie of sportvereniging liever incidenten en aansprakelijkheidskwesties zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is het goed om stil te staan bij de vraag of jouw organisatie sociaal veilig is.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we onder andere beledigen, pesten, discrimineren, bedreigen, roddelen, uitsluiten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en mishandelen. Hoe maak je hierover afspraken binnen je organisatie? Wat doe je als er toch iets gebeurt of wanneer je iets ziet wat niet klopt?

Wat doen wij?

Wij, de adviseurs van MOOIWERK hebben een eenvoudig vierstappenplan ontwikkeld, waarmee je grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk kunt voorkomen. We adviseren je hoe je dit plan binnen jouw organisatie of sportvereniging kunt toepassen. Klik hier voor het vierstappenplan.

Daarnaast organiseren wij de komende tijd workshops over dit belangrijke thema:

21 februari 2019 – Als vrijwilligers zich zorgen maken: vermoedens huiselijk geweld

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verplicht voor alle organisaties waar beroepskrachten geconfronteerd kunnen worden met signalen van huiselijk geweldkindermishandeling of ouderenmishandeling. Maar hoe weet je of het echt om huiselijk geweld gaat? En wat hoort eigenlijk allemaal bij huiselijk geweld? Op 21 februari word jij een stuk wijzer! Daarnaast doe je praktische ervaring op en leer je hoe je dit moeilijke onderwerp bespreekbaar maakt.

7 maart 2019 – Omgaan met verschillen in je organisatie: cultuursensitief werken en omgaan met discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen.  Er zijn veel verschillende soorten discriminatie. De meest voorkomende discriminatiegronden zijn: afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, geloof, leeftijd en handicap. Bij RADAR kan iedereen terecht die slachtoffer of getuige is van discriminatie of die beschuldigd wordt van discriminerend gedrag. Het doel van deze workshop, is om vrijwilligers handvatten te geven om (cultuur)sensitief te kunnen handelen in de (super diverse) samenleving waarin we leven.


Meer informatie

Er is op het gebied van sociale veiligheid veel informatie te vinden en er zijn praktische handleidingen  die je hierbij kunnen helpen. Klik op het betreffende onderwerp om verder te lezen:

Wil je graag in gesprek met onze adviseurs? Dat kan! Neem dan contact op met renee.sterk@mooiwerkbreda.nl.