MOOIWERK over de Bredase Tegenprestatie

Burgemeester en wethouders hebben een plan opgesteld om Bredanaars die langer dan 5 jaar in de bijstand zitten een tegenprestatie te laten leveren. Samen met 20 andere partijen kreeg adviseur Renée Sterk de kans om de gemeenteraad op 14 februari de mening van MOOIWERK te vertellen.

MOOIWERK ziet zeker kansen in de tegenprestatie. Het doel van de tegenprestatie is dat mensen iets terugdoen voor hun bijstandsuitkering en een bijdrage leveren aan de Bredase samenleving, zoals in het plan is opgenomen. Renée vertelt: “Wij vinden dat het doen van vrijwilligerswerk iets terugdoen is ‘pur sang’. Daarom vinden wij het belangrijk dat structureel vrijwilligerswerk wel wordt meegeteld als tegenprestatie. Deze vrijwilligers leveren namelijk al een belangrijke bijdrage aan Breda.” Als structureel vrijwilligerswerk niet wordt aangemerkt als tegenprestatie kan het zo zijn dat vrijwilligers moeten stoppen bij de vrijwilligersorganisatie waar ze al actief zijn.

Begeleiding
Ook vinden wij dat de begeleiding van de mensen die een tegenprestatie moeten gaan leveren, niet zomaar weggelegd kan worden bij vrijwilligersorganisaties. Zij kunnen deze verantwoordelijkheid niet zonder meer op zich nemen. Alleen als zij daarvoor zelf kiezen én op basis van juiste kennis en voorwaarden.” Renée legt uit dat authentieke vrijwilligersorganisaties, waaronder sportverenigingen, al genoeg uitdagingen hebben, zoals de AVG wetgeving, veranderingen in BTW wetgeving en sociale veiligheid. “En dan spreken we nog niet eens over ledenwerving, vinden & binden van vrijwilligers, financiën, etc.

Maatwerk
Kijkende vanuit het belang van het Bredase vrijwilligerswerk, vindt MOOIWERK dat de voorgestelde aanpak niet aansluit bij waar het in vrijwilligerswerk om gaat. Ons advies is om de aanpak te richten op de mensen die – om wat voor reden dan ook – nog niet actief zijn. Daarbij is maatwerk van groot belang. Mensen verplichten om vrijwilligerswerk te doen werkt averechts, omdat het bij vrijwilligerswerk gaat om willen én kunnen. “Zo zijn de Vrijwilligersacademie en de Vacaturebank van MOOIWERK ingericht op vrijwilligers die willen én kunnen: dus uit eigen initiatief op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en uit eigen beweging willen leren en ontwikkelen.

Vanuit MOOIWERK zien wij zeker kansen in de tegenprestatie, alleen denken wij dat het de beste kans van slagen heeft als met bovengenoemde uitdagingen rekening wordt houden. En uiteraard zijn wij er voor vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen om hen te informeren, indien zij hier zelf aan mee willen en kunnen doen.

Meer informatie
Heb jij als organisatie vragen, uitdagingen of wil je een ervaring delen? Mail dan naar info@mooiwerkbreda.nl.