Blog

Onze adviseurs aan het woord

Samenwerking tussen sportverenigingen loont!

Robin Meeuwissen – 26 april 2019

Na de start meer dan een half jaar geleden, lag op dinsdag 16 april de nieuwe Bredase ijsbaanambitie en -visie klaar! Tijdens deze avond ondertekenden 18 (vrijwilligers)organisaties, waaronder sportverenigingen en commerciële aanbieders evenals de beheerder, het opgestelde ambitieplan. Maar het bleef niet alleen bij het ondertekenen van dit plan. Maar liefst 8 mensen namen meteen vrijwillig plaats in het nieuwe samenwerkingsorgaan: ‘Team IJssport Breda’. Zij worden verantwoordelijk om de ambitie en visie ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Daarnaast zijn alle partijen dichter tot elkaar gekomen en hangt er een hele prettige sfeer op de ijsbaan. In deze blog neem ik jullie mee door het proces en geef ik mijn visie waarom dit nu al zo’n succes is geworden!

Woensdagavond 26 september 2018 kwamen alle verenigingen samen om onder andere de baanindeling voor het volgend seizoen te bepalen. Het werd een avond met felle discussies over allerlei onderwerpen. Gelukkig luidde de conclusie: we moeten meer gaan samenwerken. De vraag was alleen: hoe? Er bleken vier succesfactoren te zijn voor samenwerking:

Gezamenlijk doel
Om een manier te zoeken waarop er beter samengewerkt kan worden, heb ik een eerste avond gefaciliteerd voor alle vertegenwoordigers. Tijdens deze avond hebben we een gezamenlijk doel gesteld, namelijk: het schrijven van een ambitie- en visiestuk. Dit stuk is bedoeld om de ijssport in Breda te laten groeien en om meer inwoners naar de Bredase ijsbaan te trekken.

“Samen onderzochten we waar de knelpunten liggen
en waar kansen zijn die opgepakt kunnen worden..”

Zo kwamen we achter onder andere de volgende kernpunten: communicatie, sfeer en zomer gebruik van de ijsbaan.

Regels en voorwaarden
De kernpunten werden de afgelopen maanden behandeld tijdens interactieve sessies. Het mooie was dat bij elke sessie de groep hechter werd en dat van samenwerken steeds meer sprake was. Nu ligt er een plan van 45 pagina’s dik dat door iedereen wordt gedragen en waar iedere vereniging zijn steentje aan bij wilt dragen. Belangrijk zijn hierbij de regels en voorwaarden die we samen hebben opgesteld.

Vertegenwoordigers
Naar mijn mening is de derde succesfactor geweest dat we met vertegenwoordigers hebben samengewerkt, in plaats van met alle voorzitters. Dit heeft gezorgd voor een gelijke ‘machtsbalans’. Hierdoor hebben alle disciplines en vertegenwoordigers evenveel invloed en inspraak gehad.

Communicatie
Een laatste belangrijke factor is de communicatieve rol van de vertegenwoordigers. De rol van een vertegenwoordiger was hierbij het zorgen voor goede informatievoorziening naar en inbreng vanuit hun achterban. Als je achterban het namelijk niet eens is met je visie en ambitie, dan wordt het lastig om deze uit te voeren!

De vier succesfactoren voor samenwerken
Om samenwerken succesvol te laten zijn, heb je volgens mij te maken met vier succesfactoren:

  • Zorg voor een gezamenlijk doel en gezamenlijke kernpunten.
  • Bepaal samen de regels en voorwaarden voor de samenwerking.
  • Zorg voor een gelijke verdeling van rollen en macht.
  • Zorg voor draagvlak bij je achterban.

Ook een samenwerkingstraject starten?
Wil jij meer informatie over het opzetten van een samenwerking of zoek je een procesbegeleider neem dan contact op met een van de adviseurs van MOOIWERK. Zij kunnen jou helpen door als onafhankelijke procesbegeleider op te treden en zo structuur en begeleiding te geven tijdens het traject.

 

Benieuwd naar de andere blogs van onze adviseurs? Kijk dan hier.