Nieuws

Meldplicht om seksuele intimidatie en misbruik

De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen.

De sportbonden hebben daarom besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. Om de sportverenigingen een handje te helpen, heeft NOC*NSF een stappenplan gepresenteerd voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Daarin staan praktische maatregelen om seksueel wangedrag, pesten en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

Meer informatie over de mogelijkheden voor sportclubs? Neem contact op met Enzo, Lieke, Pim of Robin!