Blog

Onze adviseurs aan het woord

Vereniging RKVV JEKA aan het woord

Een tijdje terug klopte RKVV JEKA bij de adviseurs van Sport & Bewegen aan. Of ze misschien konden helpen met het opstellen een ledenenquête. Dat heeft onze adviseur Lieke natuurlijk gedaan! Door vier korte vragen te beantwoorden, vertelt Remco van RKVV JEKA wat de ledenenquête hen heeft opgeleverd en welke rol Lieke hierin heeft gespeeld.

 1. Wat was voor jullie de belangrijkste reden om een ledenenquête af te nemen?
  We zijn bij JEKA bezig met een beleidsplan voor de komende jaren. Daarin worden fundamentele keuzes gemaakt voor de toekomst van onze vereniging. Daarom vonden we het belangrijk om een thermometer in de vereniging te stoppen. Wat leeft er? Waar zijn onze tevreden over en waar zien ze graag verbeteringen? We kunnen euro’s maar een keer spenderen en willen dat niet op onderbuik gevoel doen.
 2. Wat heeft het jullie opgeleverd?
  Uiteindelijk hebben we ruim 500 respondenten. Dat is op een vereniging van 1700 leden een fantastisch resultaat. De enquête heeft ons een mooi beeld gegeven hoe we er als club voor staan bij onze leden en veel inspiratie opgedaan voor nieuwe initiatieven en beleidskeuzes.
 3. Kun je een voorbeeld geven van een actie die jullie n.a.v. de uitkomsten hebben opgepakt (of nog gaan oppakken)?
  Belangrijk discussiepunt binnen de vereniging is de aanleg van een extra kunstgrasveld (i.p.v. een grasveld) op het complex. Typisch zo’n beslissing waar je brede draagkracht uit de vereniging wilt hebben. Je draait het niet zomaar terug. Daar hebben we in de enquête dan ook specifiek naar gevraagd. Ook opvallend veel mensen gaven aan graag extra, gezonde alternatieven te zien in de kantine. Iets waar we naar gaan kijken met de verantwoordelijke commissie in hoeverre we daaraan tegemoet kunnen komen.
 4. Welke toegevoegde waarde had de adviseur in dit traject?
  Het is heel fijn om iemand te hebben die ervaring heeft met het opzetten van een verenigingsenquête. Zeker omdat ik zelf geen onderzoeksachtergrond heb en het behoorlijk wat specialistische kennis vraagt. Daarnaast heeft MOOIWERK ons veel werk uit handen genomen om het meeste uit de enquête te halen. Daar kom je als vrijwilliger vaak niet aan toe. En het is heel fijn om een benchmark te hebben met andere verenigingen. Dat geeft een beter referentiekader van de resultaten.

Ook een sportvereniging of vrijwilligersorganisatie die wel wat hulp kan gebruiken? Schakel onze expertise in! Mail naar: advies@mooiwerkbreda.nl.