Nieuws

Jouw club kan een stimuleringsbudget van € 850 aanvragen!

NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden bieden sportaanbieders de mogelijkheid om gebruik te maken van een stimuleringsbudget ter waarde van maximaal €850,-.

Wanneer kan/ mag je als aanbieder gebruik maken van het budget?

Het gaat hierbij om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • Het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • Het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • Het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Meer informatie over het aanvragen van het stimuleringsbudget vind je hier.
Klik hier voor het aanvraagformulier.