Nieuws

Dien een aanvraag in bij de Stichting De Grez-Mahie

Lokale organisaties die zich inzetten voor sociale samenhang en sociale deelname kunnen een aanvraag indien bij de Stichting De Grez-Mahie.

Deze stichting heeft in 2019 een bedrag van € 43.000 toegekend aan maatschappelijke activiteiten in de regio. Ook in 2020 doen ze dat weer! Om kans te maken op een bijdrage, moet je als organisatie voldoen aan een aantal criteria:

  • De aanvraag is afkomstig van een organisatie zonder winstoogmerk;

  • Het project of de betrokkenen hebben een relatie met Breda en omgeving;

  • Het project past binnen de doelstelling van de stichting;

  • De aanvraag betreft een – in principe – eenmalige financiële bijdrage, want structurele bijdragen worden niet verleend;

  • Het project kan – aantoonbaar – niet of onvoldoende uit reguliere middelen of overheidssubsidies gefinancierd worden;

  • Er is geen sprake van belangenverstrengeling tussen projectaanvrager en (een van de leden van) het bestuur van het stichting.

Een aanvraag indienen kan voor april of voor 1 oktober.

Wil je meer weten? Lees dan dit artikel van het Stadsblad Breda of kijk op de website van Grez-Mahie