Blog

Onze adviseurs aan het woord

Politiek en vrijwilligerswerk: laat je stem horen!

Renée Sterk – 26 februari 2020

De maatschappelijke betrokkenheid van Bredanaars is enorm. Alle vrijwilligers maken van Breda een fijne en mooie stad hun bijdrage in de zorg en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, onderwijs, goede doelen en sport. Helaas lijkt niet iedereen dat in de gaten te hebben en wordt er lang niet altijd rekening gehouden met de maatschappelijke kracht die vrijwilligers hebben. Zo ontbreekt vrijwilligerswerk nog vaak in de verkiezingsprogramma’s en beleidsplannen. En dat is jammer! Een gemeente heeft er namelijk belang bij dat inwoners actief blijven en dus ook dat zij vrijwilligerswerk doen. Daarom is het belangrijk om de stem van vrijwilligers te laten horen. Maar hoe pak je dat aan?

Wethouders en gemeenteraadsleden willen graag dat voor iedereen zichtbaar is dat zij inwoners ontmoeten. En jij wilt dat ook! Hoe meer aandacht, hoe beter het vrijwilligerswerk en jouw organisatie op de kaart komt te staan. En zo heb je meer kans op afspraken over de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Het is belangrijk om je op te stellen als partner van de gemeente en de politiek en om in gesprek te gaan. 

Tips & tricks van de NOV:

  • Wees niet bescheiden, laat van je horen! Als de lokale politiek je kent, kan zij je ook later om advies vragen.
  • Niet doen: onvolledige of onjuiste dingen zeggen, bluffen, te nadrukkelijk aanwezig zijn of te laat komen.
  • Val andere organisaties nooit af! Dit verzwakt je eigen positie. Met ruziënde partijen kan de politiek zich gemakkelijk aan verantwoordelijkheden onttrekken. Zoek dus eerder de samenwerking op. Eerst moet het issue op de agenda!
  • Zoek goede publiciteit. Een positieve insteek kan je veel opleveren, terwijl één negatieve opmerking alles onderuit kan halen!
  • Vier je successen zichtbaar zodat belangrijke partijen hier kennis van nemen.
  • Organiseer je een leuke activiteit in de wijk of voor de gemeente, bel de krant.
  • Laat zien dat je een maatschappelijk relevante organisatie bent. Zichtbaarheid vraagt continue aandacht. Laat anderen voor je spreken.
  • Weet wanneer wat gebeurt: Wanneer kun je inspreken? Welke bijeenkomsten vinden wanneer plaats? En hoe zit de begrotingscyclus in elkaar?

Tot slot, een algemene regel voor beïnvloeding is: hoe eerder in het proces, hoe meer ruimte er is voor andere ideeën.

Wanneer kun je dit het beste doen?

Om invloed te hebben op het beleid, kun je het beste ruim voor de verkiezingen in gesprek gaan. De politieke partijen ontwikkelen namelijk in hun verkiezingsprogramma’s toekomstig beleid. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. Ook in campagnetijd wordt er door kandidaat-raadsleden contact gezocht met kiezers, dus ook dat is een mooi moment om relaties op te bouwen.

Daarnaast worden er soms ontmoetingen georganiseerd. Zoals op 11 maart 2020. Voor organisaties is dit dé kans om in gesprek te gaan met de raad!

Rol van MOOIWERK

MOOIWERK maakt zich er hard voor om de belangen van vrijwilligers in Breda te behartigen. We maken vrijwilligerswerk zichtbaar en brengen onder de aandacht hoe groot de impact van al dat vrijwilligerswerk is. Zo hebben we bijvoorbeeld ingesproken bij een raadsvergadering met de invoering van de verplichte tegenprestatie. Het is belangrijk dat er een partij is die opkomt voor de belangen van alle vrijwilligers in de stad. Dit doen we rondom verschillende onderwerpen, zoals accommodatie, wet- en regelgeving en subsidies. 

Ontmoeting met de gemeenteraad: laat je stem horen!

MOOIWERK en Bredase gemeenteraad leggen de verbinding tussen de lokale politiek en vrijwilligers door het organiseren van een ontmoeting. Hier kunnen vrijwilligers(organisaties) en raadsleden in gesprek gaan over verschillende actuele thema’s. Dit vindt plaats in het stadhuis op 11 maart van 19.30 tot 22.00 uur. Wil jij je stem laten horen? Zorg dan dat je deze kans niet mist!

Klik hier om aan te melden.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via info@mooiwerkbreda.nl