Advies

Begeleiden & ondersteunen

Corona en de financiën van de sportclub

Ineens ligt de sportvereniging stil. Geen activiteiten, geen vergaderingen, geen trainingen. Sommige leden denken dan dat ze ook geen contributie hoeven te betalen. Maar dat is niet zo! De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging? Dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken.

Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij een stichting of een sportschool. Zij werken met een overeenkomst. Dan is het bepalend wat er in de overeenkomst staat en bestaan er wel wederkerige rechten en plichten. Iets anders is als de vereniging in overleg met de leden stopt met de contributie inning, uit coulance omdat er nu geen activiteiten zijn (Bron: Legal letters).

Daarnaast kan het zijn dat je werkgever bent in de sport en met verschillende vragen stoeit over het werkgeverschap tijdens deze crisis. Het is dan belangrijk om te weten dat je een werknemer niet verplicht verlof kan laten opnemen, maar wel in goed gesprek kan kijken naar andere werkzaamheden die hij/zij kan uitvoeren. Het is daarbij wel interessant om de ontwikkelingen omtrent de arbeidstijdverkorting die 17 maart zijn gepresenteerd in de gaten te houden.

Betaal je vrijwilligers op je club dan is het goed om te weten dat een vrijwilligersvergoeding geen loon is, maar een tegemoetkoming in kosten die een vrijwilliger maakt in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden voor de sportorganisatie. Het is een gunst en geen recht. Er is dus ook geen sprake van een doorbetalingsverplichting als de werkzaamheden niet (kunnen) worden verricht.