Nieuws

Banken en SWS geven sportclubs ‘lucht’ met uitstel van aflossingsverplichtingen

Nu de sportparken voorlopig gesloten zijn en de sportwereld tot ‘stilstand’ is gekomen, maken sportverenigingen zich grote zorgen of ze nog wel in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De banken reageren hierop met de mogelijkheid om de aflossingen voor een periode van zes maanden uit te stellen.

Op 19 maart jongstleden maakten onder andere ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank gezamenlijk bekend dat ze hun klanten in het midden- en kleinbedrijf te hulp schieten. Voor zakelijke kredieten tot 2,5 miljoen euro kan aflossing voor zes maanden worden opgeschort, als de bedrijven in de kern gezond zijn en niet al betalingsproblemen hadden. Inmiddels is duidelijk dat ook sportclubs in aanmerking zouden kunnen komen voor deze regeling. Ook Stichting Waarborgfonds Sport heeft na overleg met haar arrangements partners de toezegging gedaan om in die situatie de afbouw van de borgstelling voor eenzelfde periode op te schorten.

De werkwijze die de banken hanteren met betrekking tot deze regeling kan in de praktijk verschillen. Zo heeft ABN AMRO Bank laten weten dat clubs voor 31 maart 2020  moeten aangeven als ze geen gebruik willen maken van de uitstelregeling, terwijl clubs die een lening hebben afgesloten bij de Rabobank zich juist moeten aanmelden om het uitstel te krijgen. Wij adviseren daarom alle clubs om de eigen situatie tijdig in kaart te brengen en om de afspraken af te stemmen met de eigen bank.