Nieuws

Maatregelenpakket gemeente Breda

Ook de gemeente Breda steekt sportclubs een hart onder de riem. Zo is er besloten dat er tot juni niet gefactureerd wordt voor de gemeentelijke sportaccommodaties. Dat geldt voor alle gebruikers, zowel voor binnensport- als buitensportverenigingen. In afwachting van de maatregelen van het Rijk wordt onderzocht of organisaties die hard worden getroffen tijdelijk vrijgesteld worden van hun huurlasten, zonder dat ze dit later terug hoeven te betalen. De gemeente Breda zet zich de komende tijd in om in kaart te brengen wat deze kosten zijn voor de sport en in hoeverre de huidige crisis de onderliggende financieringsstromen beïnvloedt. De gemeente volgt daarmee het advies van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) op.

Mocht hier meer informatie over komen dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Noodfonds COVID-19 Breda
Daarnaast heeft de gemeente op 24 maart 2020 een breed steunpakket voor de aanpak van de coronacrisis afgekondigd. Onderdeel hiervan is het
Noodfonds COVID-19 Breda voor ondernemers en organisaties, waaronder sportaanbieders. Dit Noodfonds kent 3 onderdelen: Regeling Acute Bevoorschotting, Regeling Bevoorschotting Rijksregelingen, Regeling Schrijnende Gevallen. Alleen deze eerstgenoemde regeling is momenteel opengesteld. De Regeling Acute Bevoorschotting is voor ondernemers en organisaties die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen en een acuut liquiditeitsprobleem hebben omdat de uitkering van genoemde rijksregeling nog niet is ontvangen. In dat geval wil de Gemeente Breda eenmalig tegemoetkomen met een renteloze (overbruggings)lening van € 4000.

Om in aanmerking te komen moet je aan de onderstaande vier voorwaarden voldoen: 

  1. je maakt gebruik, of gaat gebruik maken, van één van de rijksregelingen, of je hebt een lening voor bedrijfskapitaal vanuit de Bbz/TOZO regeling aangevraagd
  2. of je maakt gebruik, of gaat gebruik maken van de regeling Bbz/TOZO en ook van 1 of meerdere andere rijksregelingen
  3. jouw onderneming heeft financiële nood omdat uitkeringen van rijksregelingen nog niet ontvangen zijn
  4. je stort binnen 2 weken na ontvangst van de rijksbijdrage het bedrag van € 4000 terug (uiterlijk 1 juli 2020).

Wil je meer over deze regeling weten of ervan gebruik maken dan kan dat via: www.breda.nl/noodfonds-covid-19-voor-ondernemers-en-organisaties