Blog

Onze adviseurs aan het woord

De Bredase sportvereniging in coronatijd

Een ode aan de gedreven en gepassioneerde vrijwilliger

Pim van Groesen, Enzo de Regt en Robin Meeuwissen – 25 mei 2020

Dinsdagavond 21 april
Wij, adviseurs van MOOIWERK, zitten er klaar voor. Een ieder thuis voor de buis. De persconferentie. Het gonst eind van de middag al van de geruchten, maar om iets voor half acht is het goede nieuws een feit: kinderen en jongeren mogen vanaf 29 april weer samen sporten in de buitenlucht. Natuurlijk, het spelen van officiële wedstrijden is nog verboden en er zijn verschillende restricties verbonden aan het sporten per leeftijdsgroep. Maar de sportsector is één van de eerste werkvelden die weer stapsgewijs opengesteld wordt. En daar zijn wij heel blij mee. Want de sportdeelname is tijdens de coronatijd flink afgenomen met alle mogelijke gezondheids- en mentale gevolgen van dien.

‘The morning after’
De ochtend na de 21ste barst al vroeg een energieke sportbom los binnen het Bredase verenigingsleven. Mailtjes, appjes, telefoontjes van bestuursleden en veelvuldig schakelen met de gemeente. Zo zag onze ‘morning after’ er uit. Logisch, want naast de blijdschap, waren er ook heel veel terechte vragen. Wat mag wel? Wat mag vooral niet? En, wie is er eigenlijk verantwoordelijk? Vragen waar niemand direct een antwoord op had. En op ieder antwoord, dat geformuleerd werd, kwamen weer nieuwe vragen. 

De woensdag en donderdag stonden geheel in het teken van het verzamelen van vragen en standpunten van de verschillende sportverenigingen, die we in samenwerking met de gemeente bundelden. Op vrijdagochtend organiseerde wethouder sport, Daan Quaars, een online dialoog waarbij tientallen buitensportverenigingen bij waren aangesloten. 

Alles moet coronaproof
Een protocol opstellen, een Kiss & Ride voor ouders die hun kinderen afzetten, desinfectiemateriaal bestellen, oefeningen aanpassen waarbij de 1.5 meter afstand gewaarborgd is, een toezichthouder aanwijzen. Dit is slechts een greep uit de acties die de sportverenigingen hebben opgepakt. Met een dosis enthousiasme hebben de vrijwilligers, ofwel de helden van de verenigingen, dit allemaal uitgevoerd. Weinig kon hen nog tegenhouden. Er zou weer gesport kunnen worden. Door de jeugdleden, maar ook door de jeugd die geen lid is van de sportvereniging. Iedereen zou welkom zijn! De vrijwillige Bredase sporthanden werden figuurlijk ineen geslagen. Letterlijk kan namelijk niet, we houden 1,5 meter afstand. 

Acht dagen (!).Slechts acht dagen hebben de vrijwilligers van de Bredase sportverenigingen de tijd gehad om hun sportpark- en aanbod coronaproof te maken. Mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers die hebben moeten worstelen met protocollen, vragen en zowel landelijke als lokale regels. Want buiten de handreiking van overkoepelende sportorganisaties, bonden en gemeenten, bestaat er voor een situatie als deze geen draaiboek.

Woensdagavond 29 april
We zitten er weer klaar voor. Verschillende televisiejournaals laten beelden zien van sportende meisjes en jongens. Die met een lach op hun gezicht eindelijk weer mogen doen wat zij zo graag doen: Samen bewegen, samen plezier maken.
Lachende trainers genieten zichtbaar van het moment.

Voor ons als adviseurs van MOOIWERK (sector sport & Recreatie) zijn dit symbolische beelden voor een sportvereniging in coronatijd; gedreven door enthousiasme en passie.


Ongekend
Wij willen dan ook onze trots en dankbaarheid uiten naar alle vrijwilligers, die in het sportdomein actief zijn. Wat jullie in zo’n korte tijd hebben bewerkstelligd, is ongekend. Ondanks alle onzekerheid en met de vraagstukken die jullie door het coronavirus als vereniging hadden. 

Wij willen iedereen, die nu weer kan sporten in Breda, vragen hier ook even bij stil te staan. Waardeer en beloon deze kanjers, die ervoor hebben gezorgd dat jij of jouw kinderen weer lekker hun energie kwijt kunnen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat dit gebeurt. Dit doen mensen vrijwillig, met passie voor de sport en de club. Zij zijn hier veel tijd en energie aan kwijt geweest. Wellicht kan jij een deel van het stokje nu overnemen?

Dit zijn de Helden van de sport! Een ode aan hen!

Enzo, Robin en Pim