Nieuws

Aanpassingen stimuleringsbudget inclusief sporten

Het stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen is beschikbaar om mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie, belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Met maximaal 850 euro kunnen sportaanbieders een passend aanbod creëren.   

Sinds oktober 2019 is er de mogelijkheid om een budget aan te vragen. NOC*NSF heeft budget om maximaal 145 sport- en beweegaanbieders te ondersteunen. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit budget aan te vragen, waardoor naar verwachting in kwartaal twee van 2020 het totale budget gebruikt is. Echter is een groot deel van de aanvragen gericht op mensen met een beperking en ouderen. Terwijl NOC*NSF het liefst ziet dat het budget zo breed mogelijk wordt ingezet.

Vandaar dat het NOC*NSF heeft besloten om per 1 mei geen aanvragen meer te beoordelen gericht op mensen met een beperking en ouderen. Hiermee wil ze aanbieders die zich (willen gaan) inzetten voor kwetsbare mensen, LHBTI en mensen met een laag inkomen, meer ruimte geven om gebruik te maken van dit budget.
Aanvragen kan via deze link.