Advies

Begeleiden & ondersteunen

Sociale veiligheid

Iedereen, ook kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking willen graag sporten en spelen, zonder in aanraking te komen met ongewenst gedrag. Ook voor de vrijwilligers binnen je organisatie is het fijn werken als je zorg besteedt aan een veilige en prettige omgeving. Bovendien wil je als vrijwilligersorganisatie of sportvereniging incidenten en aansprakelijkheidskwesties zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is het goed om stil te staan bij de vraag of jouw organisatie sociaal veilig is.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we bijvoorbeeld beledigen, pesten, discrimineren, bedreigen, roddelen, uitsluiten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en mishandelen. Hoe maak je hierover afspraken binnen je organisatie? Wat doe je als er toch iets gebeurt of wanneer je iets ziet wat niet klopt?

Wat kun jij doen?

Op maandag 5 november 2018 vond de Kick Off plaats van de leerlijn Sociale Veiligheid. Naast deze spraakmakende eerste bijeenkomst, vinden er de komende tijd nog 2 workshops plaats waardoor jouw vrijwilligersorganisatie of sportvereniging laat zien dat jullie horen bij #WIJNIET!
Meer informatie


Wat doen wij?

De adviseurs van MOOIWERK hebben een eenvoudig vierstappenplan ontwikkeld, waarmee je grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk kunt voorkomen. We adviseren je hoe je dit plan binnen jouw organisatie of sportvereniging kunt toepassen. Daarnaast gaan we de komende tijd aan de slag met enkele workshops. Ook jij kunt hieraan meedoen. Lees hier meer!

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze adviseur Renée Sterk.


Wij werken samen met:

Andere organisaties die zich inzetten voor sociale veiligheid binnen vrijwilligerswerk:


Meer informatie

Er is op het gebied van sociale veiligheid veel informatie te vinden en er zijn praktische handleidingen die je hierbij kunnen helpen. Klik op onderstaande onderwerp voor meer informatie: