Aangepaste regels buurthuizen en wijkcentra

De gemeente heeft aangepaste regels en richtlijnen voor de buurt- en wijkcentra gedeeld. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen (lees meer: hier).

Welke maatregelen zijn voor de Wijk – en Dorpscentra van toepassing? Hieronder een opsomming (kanttekening: kans op nieuwe aanpassingen/wijzigingen is groot in verband met continu ontwikkeling):

  • Het horecaonderdeel van Wijk – en dorpscentra met horecagelegenheden dient om 22.00 uur te sluiten. Deze maatregel is nieuw naast de bestaande maatregel rondom reservering, registratie en gezondheidscheck.
  • Wijk- en dorpscentra met sportgelegenheden: sporten zonder publiek en samenkomst na het sporten is niet toegestaan (hetzelfde verbod als sportkantines);
  • Maximaal aantal personen per ruimte is 30, mits kan worden voldaan aan de algemene richtlijnen rondom doorstroom. Het aantal van 30 personen is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
  • De algemene richtlijnen (waaronder 1,5m en ventilatie) blijven van toepassing.

Het meest recente voorbeeldprotocol is van juli 2020. Op dit moment past de gemeente  deze nog niet aan. Bekijk voorlopig met je eigen bestuur waar wijziging in nodig is.
De WhatsAppgroep voor Wijk – en Dorpsraden is een goed middel om met elkaar verbonden te blijven. In de groepsapp ondersteunen we elkaar. Zit je nog niet in de groep en wil je erbij?  Of wil je even sparren rondom een maatregel? Stuur een e-mail naar Sarah Check Ibrahim, wijkadviseur bij gemeente Breda.

Scroll naar top
X
X
X