UBO-registratie

UBO-registratie vanaf 27 september voor stichtingen en verenigingen
Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen binnenkort te maken met het UBO-register. Vanaf 27 september moeten veel organisaties, ook stichtingen en verenigingen, UBO’s gaan inschrijven.

Wat moet je weten over dit nieuwe register?
Een UBO is een “Ultimate Beneficial Owner”, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Non-profit stichtingen en verenigingen zijn geacht hun statutaire bestuur in te schrijven, aangezien er geen uiteindelijk belanghebbende personen zijn bij ANBI’s. Dit wordt ook wel de “pseudo-UBO” genoemd. Omdat er geen onderscheid te maken valt tussen verschillende bestuurders, worden alle bestuursleden ingeschreven.

Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen o.a. witwaspraktijken voorkomen worden. Van nieuwe stichtingen wordt na 27 september bij oprichting gevraagd een UBO te registreren.

De Kamer van Koophandel stuurt tijdig een brief aan alle opgaveplichtige organisaties die in het Handelsregister staan. In deze brief staat hoe je de UBO’s kan inschrijven. Dit kan online, via een formulier (post) of via de notaris. Je hebt tot 27 maart 2022 de tijd om opgave te doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Een deel van de data in het register is tegen een kleine vergoeding in te zien. Het gaat om voornaam, achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat, aard en omvang van de UBO. Gegevens zoals BSN-nummers, geboortedag en -plaats, woonadres en identiteitsbewijs zijn afgeschermd, zodat alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid die kunnen zien. Ook zal zoeken op naam van de UBO niet mogelijk zijn: men kan alleen op ondernemingen of rechtspersonen zoeken. Het register voldoet aan de AVG-privacywetgeving.

Bronnen: Kamer van Koophandel en Vakblad Fondsenwerving.

Scroll naar top
X
X
X