Update compensatieregelingen voor sportsector – mei

De sportsector wordt hard getroffen door het coronavirus. De unieke Nederlandse sportinfrastructuur staat daardoor onder druk. Daarom biedt de overheid sectorspecifieke steun. Zo kan de sportsector ook na deze periode van maatregelen, weer bijdragen aan het fit houden van de Nederlandse bevolking. Specifiek voor de sportsector is er daarom weer een steunpakket voor amateursportorganisaties uitgebracht. Dit pakket bestaat onder andere uit de TVS en de TASO. Beiden regelingen zijn vanaf 17 mei opengezet voor aanvragen over Q1 van 2021 (periode januari t/m maart). 

TASO

De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 t.o.v. Q1 2019. En financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020. Afhankelijk van de geleden schade, keren ze een schade uit tussen de €1.000 en € 24.000.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 11 juli 2021.

 Let op: Heeft jouw vereniging de TVL Q1 al ontvangen? Dan kan je voor de TASO-regeling alleen personeelskosten meenemen. Let op: dit moeten personeelskosten zijn waarvoor geen vergoeding is ontvangen door de NOW of Tozo.

Meer informatie over de TASO en de voorwaarden vind je op: TASO Q1 2021 | Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

TVS Q1 2021

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden, als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. De regeling is dus een tegemoetkoming voor de kwijtgescholden huur aan amateursportorganisaties. Deze regeling is dus bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties, die deze accommodaties verhuren aan amateursportorganisaties.

De voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen ten opzichte van de TVS Q4 2020. Voor deze regeling is € 50 miljoen beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 17 mei tot en met 11 juli 2021. Bij het overschrijden van het beschikbare bedrag, wordt het bedrag evenredig verdeeld over alle complete aanvragen.

Meer informatie over de TVS en de voorwaarden vind je op: TVS Q1 2021 | Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Scroll naar top
X
X
X