Park Zuiderhout

Sector
Welzijn

Informatie over de organisatie

WAAR WIJ VOOR STAAN
Park Zuiderhout is een unieke plek waar mensen op leeftijd landelijk wonen in een prachtig stukje natuur. De ideale locatie om het leven te vieren, daar zijn we volledig op ingericht. Wij bieden services op het gebied van Wonen, Vieren van het Leven en Zorg. U vindt ons in Teteringen, op een steenworp afstand van Oosterhout en Breda.
De voorloper zijn in de regio op het gebied van het Vieren van het Leven bij het klimmen der jaren: dát is het streven van Park Zuiderhout voor de toekomst.

Het Vieren van het Leven
Ouder worden is ook een mooie fase in het leven, vinden wij bij Park Zuiderhout. Een fase om nieuwe energie en inspiratie op te doen en van onze dierbaren te genieten. Tijd om helemaal tot onszelf te komen, er hoeft niet meer zoveel. Op Park Zuiderhout noemen we dit het Vieren van het Leven. Dit kan bestaan uit: terugkijken op het leven en stilstaan bij alles wat het heeft gebracht en waardevol heeft gemaakt. Hierbij horen ook acceptatie en afscheid nemen. Zo kunnen we ons met het vieren van een zinvol leven blijvend verder ontwikkelen.

Het Park
In Park Zuiderhout wonen 350 ouderen, in hun eigen parkappartement, een groepswoning of op de afdeling voor mensen met een speciale ondersteuningsvraag. Ook bieden wij mensen van binnen en buiten Park Zuiderhout een extra thuis op de dagbesteding. Op onze locatie zijn eveneens horecagelegenheden, een eigen keuken, wasserij en huishoudelijke dienst aanwezig. Bij al deze services staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Bij Park Zuiderhout werken ruim 240 medewerkers en 100 vrijwilligers.

Onze missie en visie
Onze missie is helder: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en levensgeluk van bewoners. De eigen leefstijl, de autonomie en levensbeschouwing zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. In onze visie is de bewoner uniek en zelfstandig, met een eigen persoonlijkheid, eigen relaties en een eigen geschiedenis. Dit mag niet verloren gaan op het moment dat iemand aangewezen is op ondersteuning en zorg. We willen dat iedereen het leven kan blijven vieren.

Kernwaarden
Onze missie en visie hebben wij concreet vertaald in vier kernwaarden. Medewerkers en vrijwilligers gebruiken de kernwaarden als kompas voor hun houding en gedrag tijdens het dagelijks handelen in Park Zuiderhout. We spreken inmiddels al van de vier V’s:

Vertrouwen: Vanzelfsprekend staat vertrouwen voorop in het persoonlijke contact en de afspraken die we maken. Afspraken komen we na zonder alles in regels en procedures te vatten, omdat wij willen afstemmen op de bewoner en de omstandigheden. Natuurlijk gaat dit ook op voor ons contact met naasten en samenwerkingspartners. Voor collega’s onderling staat vertrouwen hoog in het vaandel.

Verbinding: Wij zetten ons in voor een goede verbinding met de bewoner, zijn naasten en elkaar met als doel: samen werken aan kwaliteit van leven. Daarnaast betekent verbinden voor ons dat we het samen met andere organisaties doen. Wij verbinden ons als goed werkgever
met onze medewerkers en zorgen voor een klimaat waarin medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Een tevreden medewerker ondersteunt een tevreden bewoner.

Verantwoordelijkheid: Wij willen de verantwoordelijkheid om oplossingen te zoeken, zo dicht mogelijk bij de bewoner en de medewerker
leggen, waarbij de naaste van de bewoner accepteert dat de oplossing niet altijd zijn of haar oplossing is. Op deze manier willen we inspelen op de wensen en behoeften van de bewoners. Onze medewerkers voelen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen over functies, rollen en afdelingen heen en zijn aanspreekbaar op de keuzes die zij gemaakt hebben.

Veerkracht: Wij zijn in staat en bereid om ons op onvoorziene omstandigheden aan te passen en zijn wendbaar als organisatie en als medewerker. Wij zoeken naar creatieve oplossingen waarbij wij ons flexibel opstellen. Wij beseffen dat wij met elkaar in een continue verandering zitten en willen daar altijd het positieve uit halen.

Samen op weg naar 2025
In ons vorig beleidsplan Met open blik en vol vertrouwen naar 2020 hadden wij als belangrijkste ambitie om uitmuntende service voor wonen, welzijn, zorg en ondersteuning te bieden aan de bewoner. We beschreven hoe we ons nadrukkelijk inzetten op het vieren van het leven. Wat zijn we er trots op dat we zo vaak, van verschillende kanten, horen dat dit vieren van het leven helemaal is ingebed in Park Zuiderhout. Vieren van het leven hoort gewoon bij Park Zuiderhout!

We willen dat het vieren van het werk in de komende beleidsperiode net zo’n goede plaats krijgt. In het strategisch beleidsplan Samen op weg naar 2025 beschrijven we hoe we de komende periode aan deze doelstelling werken. Klik hier voor een samenvatting van de hoofdlijnen en de belangrijkste actielijnen uit het plan.

Openstaande vacatures bij Park Zuiderhout

No job listings found.
Scroll naar top
X
X
X