Seniorenraad Breda

Sector
Welzijn

Informatie over de organisatie

De SENIORENRAAD BREDA is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeente Breda is ingesteld. De Seniorenraad heeft momenteel twaalf leden die allen hun sporen hebben verdiend in maatschappelijke functies of organisaties.

Integraal Seniorenbeleid

We geven gevraagd en ongevraagd advies over het ouderenbeleid in de stad, de wijken en de dorpen. We richten ons met onze adviezen primair op het stadsbestuur. Om zo kwalitatief mogelijke adviezen te geven gaan we in gesprek met politici, ambtelijke adviseurs en maatschappelijke organisaties. Ook participeren we in programma’s zoals ‘Wonen Met Gemak’ en nemen deel aan stedelijke denktanks.

Waarom is Seniorenbeleid in Breda van belang?

– In 2019 wonen in Breda bijna 185.000 mensen, waarvan 33.000 65-plussers. Over 20 jaar is dat 55000. De vergrijzing staat inmiddels op de politieke agenda van  Breda, de Seniorenraad voedt die agenda;

– Zorg voor senioren, de WMO, implicaties van langer zelfstandig wonen, (de)mobiliteit, bereikbaarheid van winkels en voorzieningen, aandacht voor gezondheid, en toenemende kwetsbaarheid; het zijn stuk voor stuk belangrijke onderwerpen waar we ons in onze advisering mee bezig houden.

Onze focus in de komende jaren

– Zelfstandig wonen, in een fijne woonomgeving en voorzieningen dicht bij huis;

– Zorg en welzijn voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben;

– Integraliteit van het Seniorenbeleid.

Langer zelfstandig thuis blijven wonen

Steeds meer senioren wonen langer thuis. Ongeveer 6% woont in een verpleeghuis. De verzorgingshuizen zijn vrijwel volledig verdwenen en hebben andere bestemmingen gekregen.

Meestal is oud worden in de eigen vertrouwde omgeving fijn. Dat neemt niet weg dat de kwetsbaarheid voor iedereen met de jaren toeneemt. Mensen worden minder mobiel, kunnen de snelheid van veranderingen niet bijbenen, raken geïsoleerd en afhankelijk van anderen. In veel gevallen wordt er hulp geboden door mantelzorgers (familie, vrienden, buren). Maar dat blijkt niet altijd voldoende te zijn. Dan is professionele zorg en ondersteuning wenselijk. Daarnaast moeten er aanpassingen plaatsvinden als de eigen woning niet langer geschikt blijkt.

Openstaande vacatures bij Seniorenraad Breda

No job listings found.
Scroll naar top
X
X
X