Sportraad Breda

Sector
Sport, Bewegen en Recreatie

Informatie over de organisatie

De Sportraad Breda is een onafhankelijk adviesorgaan dat door het college in april 2015 in het leven is geroepen om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in Breda.

HET DOEL

De Sportraad stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van het sportbeleid en het sportklimaat in Breda en
richt zich op het gehele domein van sport en bewegen:

 • van breedtesport tot topsport;
 • georganiseerde en ongeorganiseerde sport;
 • commerciële sport;
 • de maatschappelijke functie van sport.

Het is de instelling van de Sportraad om zoveel mogelijk Bredanaars in beweging te krijgen en van sport te laten genieten.
Aandachtspunten op dit moment zijn:

 • Talentontwikkeling;
 • Accommodatiezaken;
 • Bewegen op school;
 • Sportevenementen;
 • Toegankelijkheid;
 • Aangepast sporten;
 • Urban sports;

DE SAMENSTELLING

De Sportraad bestaat momenteel uit 8 leden. De leden zijn geselecteerd op basis van hun expertise op sport-gerelateerde onderwerpen. De raadsleden vindt u elders op deze pagina. De voorzitter (Cor Nagtzaam) is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de Sportraad. De leden beschikken over affiniteit en relevante deskundigheid op het beleidsterrein van sport en bewegen en bezitten kennis van en contacten met de gemeentelijke sportorganisaties. Ze worden op persoonlijke titel benoemd, en fungeren derhalve niet als formele vertegenwoordiger(s) van organisaties waaraan zij op enigerlei wijze gelieerd zijn. De Sportraad besluit bij meerderheid van stemmen.

Openstaande vacatures bij Sportraad Breda

No job listings found.
Scroll naar top
X
X
X