Bemiddelaars gezocht

Social Work Breda
Published
01/12/2020
Category
Welzijn  
Job Type
Is deze vacature ook geschikt voor iemand die Nederlands aan het leren is?
Nee
Is dit is een korte klus? Gaat het om een soort project?:
Nee
Is dit vrijwilligerswerk ook passend voor jongeren?
Nee
Is dit vrijwilligerswerk ook vanuit huis te doen?
Nee

Description

De organisatie zoekt...

We zoeken:
- een positieve instelling en sociale intelligentie;
- interesse in de medemens;
- goed kunnen luisteren en afstand nemen van eigen normen en waarden;
- om kunnen gaan met tegengestelde belangen en bereidheid te zoeken naar het
gemeenschappelijke belang;
- een neutrale en onpartijdige houding en om kunnen gaan met de emoties van
anderen;
- geheimhoudingsplicht. Een bemiddelaar houdt zich aan de regels van
vertrouwelijkheid zoals die in het protocol buurtbemiddeling zijn vastgesteld;
- reflecterend vermogen;
- een beschikbaarheid van gemiddeld 3 á 4 uur per week gedurende minimaal een
jaar;

Wat gaat de vrijwilliger doen?

Voor elk bemiddelingstraject worden twee bemiddelaars ingezet die in een open sfeer
samenwerken. Je zet je in om samen met je collega-bemiddelaar de communicatie te
herstellen tussen buurtbewoners met een onderling conflict. De bemiddeling is gericht op
empowerment van buren met een conflict, zodat die meer begrip voor elkaar leren hebben
en ook na afloop van de bemiddeling weer met elkaar kunnen praten.

Wat biedt deze organisatie?

We bieden:
- een driedaagse verplichte, door het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en
Veiligheid) erkende basistraining Buurtbemiddeling en jaarlijkse bijscholing op het
gebied van communicatie en gespreksvaardigheden;
- coaching en persoonlijke begeleiding door de coördinator
- intervisie;
- samenwerking en uitwisseling binnen een fantastisch team van vrijwillige
bemiddelaars;
- een verrijkende levenservaring en persoonlijke ontwikkeling

Wat doet jouw organisatie? Wat maakt jouw organisatie uniek?

‘Vrijwillig waar kan, betaald waar nodig’
Social Work Breda is er op gericht om burgers te laten participeren bij het oplossen van sociale vraagstukken die zich voordoen in deze maatschappij met als doel het bereiken van een grotere mate van sociale cohesie binnen de gemeente Breda. In het korte bestaan van de organisatie heeft Social Work Breda zich op de Bredase sociale kaart gezet als een betrouwbare bron van hulp voor burgers en heeft het een breed netwerk van samenwerkingspartners opgebouwd. Social Work Breda heeft een ruime mate aan ervaring in het uitvoeren van projecten gericht op het vergroten van de sociale cohesie binnen de gemeente Breda middels de inzet van vrijwilligers, onder begeleiding van professionals. Het motto ‘vrijwillig waar kan, betaald waar nodig’ is één van de motto’s welke centraal staat in de werkwijze van Social Work Breda.

Only registered members can apply for jobs.

Related Jobs

Wandelmaatjes gezocht!   Arnold Janssenlaan 46 new
20/01/2021
08/01/2021
Technologie minnaars gezocht   Nieuwe Prinsenkade 25
09/12/2020
Meerdere bestuursleden gezocht   Pastoor Pottersplein
09/12/2020
Scroll naar top
X
X
X