Bestuurder vrijwilligersbeleid (Vrijwilliger)

Rode Kruis District Midden- en West-Brabant
Gepubliceerd
25/10/2021
Sector

Omschrijving

Inleiding

Het Rode Kruis in Midden West Brabant is op zoek naar een kleurrijke bestuurder voor ons Dis-trictsbestuur. Het is een vrijwilligersfunctie voor 4 uur per week

In Midden West Brabant verlenen we hulp met ca. 700 vrijwilligers en een kleine groep beroeps-krachten, allen onder leiding van een Districtsmanager. Denk aan hulp in noodsituaties, bij evene-menten, het zorgen voor ondersteuning bij calamiteiten, ondersteunen bij grootschalige medische zorg, etc., etc.

Midden West Brabant is in veel opzichten een veelzijdig gebied. Ook de mensen die er wonen en werken zijn veelzijdig. Het Rode Kruis wil, als het een keer nodig is, alle mensen goed kunnen hel-pen We zijn er voor iedereen en het is fijn als iedereen zich bij ons vertegenwoordigd voelt. Ook in de bestuurssamenstelling ziet het district daarom graag een afspiegeling van de bevolking.

Het Rode Kruis zit midden in een verandering. Naast de soorten hulp die we hiervoor noemden, gaan we ons ook richten op het faciliteren van de zeven levensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg.

Dat betekent veel werk voor onze mensen en ook voor het bestuur.
Het Rode Kruis Midden West Brabant heeft een bestuur, bestaand uit vrijwilligers, dat toezicht houdt op de uitvoering en ontwikkeling van de activiteiten. De taak van het bestuur is samen te vatten in twee woorden: bewaken en faciliteren.

Dit is wat je gaat doen

Een bestuurslid heeft een aandachtsgebied, denk hierbij aan:
- hulpverlening,
- vrijwilligersbeleid
- innovatie.
We zoeken nu

Bestuurder
(gemiddeld 4 uur per week, voor de duur van 4 jaar)

Wat houdt de functie van bestuurder in?

- Je beheert het aandachtgebied vrijwilligersbeleid en HRM, vanuit jouw (beroeps)ervaring breng je kennis, ervaring en gedrevenheid in
- Je bent onderdeel van een collegiaal bestuur van circa zeven leden.
- Je bewaakt of de uitvoering van activiteiten van jouw aandachtgebied passen in de afge-sproken kaders (missie, strategie, jaarplan, etc). Je stuurt bij, geeft richting en faciliteert.
- Je werkt met en voor mensen en die help je met kennis van zaken en kennis van processen
- Je hebt contacten met andere partijen over ontwikkeling en afstemming. Afhankelijk van je aandachtsgebied zijn dit bijv. GGD/GHOR, gemeenten, instellingen, onderwijs, maat-schappelijke organisaties, etc.

Als bestuurder:
- Kan je goed omgaan met mensen en weet je de juiste balans tussen afstand en nabijheid
- Ben je goed op de hoogte van wat er speelt en bouw je een goed netwerk.
- Communiceer je sterk, verbind je, ben je enthousiasmerend, humorvol en heb je gevoel voor nuance.
- Ben je kleurrijk in denken en doen: je helpt mensen verder en geeft ze de ruimte
- Wil je het goed doen voor die ander

Wie ben jij en wat krijg je

Van jou verwachten we:
- Dat je de functie vervult op vrijwillige, maar niet op vrijblijvende, basis
- Dat jij je op je plek voelt binnen een grote organisatie
- Dat je kan laten zien dat je bestuurlijke- en/of leidinggevende vaardigheden hebt
- Dat je staat voor de vrijwilligers, de waarde van hun werk en de kernwaarden van het Rode Kruis
- Dat je niet bang bent om besluiten te nemen en het leuk vindt met beleidsvorming en stra-tegische processen bezig te zijn
- Dat je bijdraagt aan de sfeer met humor, compassie en relativering
- Dat je altijd nieuwsgierig bent

Ben je enthousiast geworden of geïnteresseerd geraakt? Stuur dan voor 1 november 2021 een korte motivatie en je CV. We gebruiken jouw ge-gevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.

Over deze organisatie

Natuurlijk ken je het Rode Kruis uit de verhalen over ons werk in de wereld.
Je kent ons wellicht ook van de hulp die we bieden in Nederland.
We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Om te kunnen reageren op een vacature moet je eerst inloggen
Scroll naar top
X
X
X