Help mensen zonder verblijfsrecht! Juridisch medewerk(st)er gevraagd!

Annahuis
Gepubliceerd
18/10/2021
Sector
Welzijn  
Interesse
Over het team
In het Annahuis werkt een enthousiast team van 3 beroepskrachten en zo’n 25 vrijwilligers.

Omschrijving

Inleiding

Onder de bezoekers van het Annahuis zijn steeds vaker mensen zonder papieren en/of verblijfsrecht. Het betreft o.a. arbeidsmigranten uit Europa die hun werk en woning zijn kwijtgeraakt of mensen die problemen hebben gekregen met hun verblijfsvergunning door bijvoorbeeld dakloosheid of een scheiding. Vaak mogen deze mensen geen beroep doen op de algemene basisvoorzieningen. Het Annahuis zet zich in om deze groep toegang te laten krijgen tot basisrechten als medische zorg, rechtshulp en (zo mogelijk) sociale voorzieningen. Daarnaast kan advies en informatie over verblijfsrecht worden gegeven en, indien nodig, worden doorverwezen.

Dit is wat je gaat doen

Als vrijwilliger van het nieuw te vormen juridisch team, word je in het begin aangestuurd en getraind door een ervaren medewerkster gespecialiseerd in vreemdelingen- en EU-recht. Dit gebeurt in samenwerking met een beroepskracht. Het gaat om ondersteuning en vaak langdurige en intensieve begeleiding bij allerlei hulpvragen als gevolg van het ontbreken van identiteitspapieren en/of verblijfsrecht. In eerste instantie zal het werk vooral onderzoek en informatieve ondersteuning omvatten. Op termijn is het de bedoeling dat je ook meer zelfstandig hulpvragen kan afhandelen. Afhankelijk van je eigen talenten, wensen en ideeën kan je in overleg vorm geven aan deze taken.

Wie ben jij en wat krijg je

Jij bent:
Iemand die met een open en geïnteresseerde houding naar mensen wil luisteren
Iemand die zich betrokken voelt bij de mensen die veelal in de marge van de maatschappij leven
Iemand die beschikt over enige kennis en ervaring op het gebied van (het ontbreken van of problemen met) verblijfsrecht of gemotiveerd is om zich daarin te verdiepen.
Jij kunt:
- aanwezig zijn op dinsdag en/of woensdag
- op de computer werken
- informatie zoeken en verwerken
- samenwerken
- denken, schrijven en reflecteren op hbo-niveau
Wij bieden:
Je komt bij ons in een gezellig team terecht. De sfeer in huis is warm, informeel en soms een beetje chaotisch. Er is persoonlijke aandacht en we zijn altijd benieuwd naar ideeën die jij hebt. Je krijgt training en kan lid worden van het grotere team binnen het Annahuis als je betrokken wilt raken op het algehele reilen en zeilen binnen het Annahuis en ook de andere vrijwilligers wilt leren kennen. Als vrijwilliger mag je bovendien gebruikmaken van het uitgebreide trainingsaanbod van MOOIWERK Breda.

Over deze organisatie

Het Annahuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek in Breda. Iedereen is bij ons welkom. Ons doel is dat iedereen gezien wordt, tot zijn recht komt en zijn of haar talenten ontwikkelt.
Er komen allerlei bezoekers op de inloop voor een kopje koffie, een luisterend oor of een hulpvraag wanneer mensen te maken hebben met armoede, verslaving of dakloos zijn.
Meer informatie:
Direct contact opnemen kan via de site van MOOIWERK Breda of via info@annahuis.nl. Zie ook www.annahuis.nl, kom langs of bel: tel. 076-5217964.

Om te kunnen reageren op een vacature moet je eerst inloggen

Meer van dit soort vrijwilligerswerk

Scroll naar top
X
X
X