Penningmeester Annahuis gezocht!

Annahuis
Gepubliceerd
21/06/2022
Sector
Welzijn  
Over het team
3 enthousiaste beroepskrachten en 30 betrokken vrijwilligers

Omschrijving

Inleiding

Wij zoeken een penningmeester met hart voor de bezoekers en het team van het Annahuis. Het bestuur functioneert op afstand, dus hoeft zich over het algemeen niet bezig te houden met inhoudelijke keuzes en dagelijkse werkzaamheden. Wel is het als penningmeester belangrijk dat je je voldoende inhoudelijk verdiept in onze activiteiten en werkwijze om mee te kunnen denken en het Annahuis naar buiten toe te kunnen vertegenwoordigen. Om de boekhouder te kunnen ondersteunen en efficiënt te kunnen samenwerken met de staf is computerkennis (zoals e-mail en een basisbegrip van excel) en boekhoudkundige kennis noodzakelijk.

Dit is wat je gaat doen

Een penningmeester heeft bij het Annahuis de volgende concrete taken:
❏ Legt per kwartaal een financieel overzicht (vergelijking tussen werkelijkheid en begroting)
aan bestuur voor, aangedragen door de boekhouder, neemt initiatieven richting staf of
fondsenwerver als er een tekort dreigt.
❏ Geeft de boekhouder in augustus opdracht de concept begroting technisch op te maken,
ondersteunt hem daarin en biedt deze aan ter goedkeuring aan het bestuur in de
vergadering van oktober.
❏ Geeft de accountant opdracht de jaarrekening op te maken en de accountantsverklaring op
te maken. Houdt met staf en boekhouder contact over het verloop van dit proces. De
Jaarrekening wordt gepresenteerd aan het bestuur in de vergadering van uiterlijk april.
❏ Beoordeelt begroting bij project t.b.v. een aanvraag bij een financier. Na goedkeuring
verzorgt de staf de aanvraag. De penningmeester beoordeelt zelf of hij het nodig vindt dit ad
hoc bij dagelijks bestuur of de eerstvolgende bestuursvergadering binnen te brengen of dat
hij er alleen over beslist.
❏ Onderhoudt contact met de boekhouder, houdt hem op de hoogte van wijzigingen die de
boekhouder aangaan en ondersteunt hem.
❏ Heeft aandacht voor fondsenwerving (in samenwerking met de staf en een externe
fondsenwerver).
❏ Zorgt dat financiers bedankt worden en het jaarverslag krijgen.
❏ Attendeert de staf op belangrijke data rondom aanvragen en verantwoordingen van subsidie

Wie ben jij en wat krijg je

Als vrijwilliger bij het Annahuis kom je terecht in een warm, betrokken en divers team. In hoeverre je
je hier als penningmeester bij wilt aansluiten is jouw eigen keuze. Je bent van harte welkom om
doordeweeks af en toe in het Annahuis aanwezig te zijn of aan (vrijwilligers)activiteiten en het
maandelijks teamoverleg mee te doen.
Als je minder tijd hebt is de minimale inzet als bestuurslid, naast bovenstaande taken, de
aanwezigheid op gemiddeld 8 bestuursvergaderingen per jaar. Daarnaast incidentele gesprekken met
financiers, vaak samen met een staflid.

Voor meer informatie kun je terecht bij Dorothé IJsseldijk, te bereiken via het Annahuis,
Haagweg 3, tel. 076-5217964. Of mail naar d.ijsseldijk@annahuis.nl . Of kom een keertje langs!

Over deze organisatie

Het Annahuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek in Breda. Veel van onze bezoekers hebben te maken met armoede of verslaving of hebben geen dak boven hun hoofd. Iedereen is bij ons welkom. We organiseren o.a. inloopochtenden en een inloopatelier. Bezoekers kunnen bij ons ook altijd in gesprek gaan met de beroepskrachten, die graag een luisterend oor bieden en waar gewenst advies geven of doorverwijzen. Doel is de ontwikkeling van ieders kracht en talenten, zodat menselijke waardigheid gestalte krijgt.

Opgebouwde kennis, ervaringen en signalen draagt de gemeenschap van het Annahuis uit in de samenleving, in het maatschappelijk en kerkelijk netwerk en bij bondgenoten in de stad. Voor ons bestaan zijn we afhankelijk van subsidies van de gemeente Breda, kerkelijke en religieuze fondsen en particulieren.

Om te kunnen reageren op een vacature moet je eerst inloggen
Scroll naar top
X
X
X