Penningmeester Annahuis gezocht!

Annahuis
Published
09/02/2021
Category
Ons team
3 enthousiaste beroepskrachten en 25 betrokken vrijwilligers

Description

De organisatie zoekt...

Wij zoeken een penningmeester met hart voor de bezoekers en het team van het Annahuis. Het bestuur functioneert op afstand, dus hoeft zich over het algemeen niet bezig te houden met inhoudelijke keuzes en dagelijkse werkzaamheden. Wel is het als penningmeester belangrijk dat je je voldoende inhoudelijk verdiept in onze activiteiten en werkwijze om mee te kunnen denken en het Annahuis naar buiten toe te kunnen vertegenwoordigen. Om de boekhouder te kunnen ondersteunen en efficiënt te kunnen samenwerken met de staf is computerkennis (zoals e-mail en een basisbegrip van excel) en boekhoudkundige kennis noodzakelijk.

Wat gaat de vrijwilliger doen?

Een penningmeester heeft bij het Annahuis de volgende concrete taken:
Legt per kwartaal een financieel overzicht (vergelijking tussen werkelijkheid en begroting) aan bestuur voor, aangedragen door de boekhouder, neemt initiatieven richting staf of fondsenwerver als er een tekort dreigt.
Geeft de boekhouder in augustus opdracht de concept begroting technisch op te maken, ondersteunt hem daarin en biedt deze aan ter goedkeuring aan het bestuur in de vergadering van oktober;
Geeft de accountant opdracht de jaarrekening op te maken en de accountantsverklaring op te maken. Houdt met staf en boekhouder contact over het verloop van dit proces. De Jaarrekening wordt gepresenteerd aan het bestuur in de vergadering van uiterlijk april;
Beoordeelt begroting bij project t.b.v. een aanvraag bij een financier. Na goedkeuring verzorgt de staf de aanvraag. De penningmeester beoordeelt zelf of hij het nodig vindt dit ad hoc bij dagelijks bestuur of de eerstvolgende bestuursvergadering binnen te brengen of dat hij er alleen over beslist;
Onderhoudt contact met de boekhouder, houdt hem op de hoogte van wijzigingen die de boekhouder aangaan en ondersteunt hem;
Heeft aandacht voor fondsenwerving (in samenwerking met de staf en een externe fondsenwerver);
Zorgt dat financiers bedankt worden en het jaarverslag krijgen.
Attendeert de staf op belangrijke data rondom aanvragen en verantwoordingen van subsidie.

Wat biedt deze organisatie?

Als vrijwilliger bij het Annahuis kom je terecht in een warm, betrokken en divers team. In hoeverre je je hier als penningmeester bij wilt aansluiten is jouw eigen keuze. Je bent van harte welkom om doordeweeks af en toe in het Annahuis aanwezig te zijn of aan (vrijwilligers)activiteiten en het maandelijks teamoverleg mee te doen.
Als je minder tijd hebt is de minimale inzet als bestuurslid, naast bovenstaande taken, de aanwezigheid op gemiddeld 8 bestuursvergaderingen per jaar. Daarnaast incidentele gesprekken met financiers, vaak samen met een staflid.

Voor meer mondelinge informatie kunt u terecht bij Sylvia Vrins of Dorothé IJsseldijk, te bereiken via het Annahuis, Haagweg 3, tel. 076-5217964. Of een mail naar d.ijsseldijk@annahuis.nl . Of kom een keertje langs!

Wat doet jouw organisatie? Wat maakt jouw organisatie uniek?

Het Annahuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek in Breda. Veel van onze bezoekers hebben te maken met armoede of verslaving of hebben geen dak boven hun hoofd. Iedereen is bij ons welkom. We organiseren o.a. inloopochtenden en een inloopatelier. Bezoekers kunnen bij ons ook altijd in gesprek gaan met de beroepskrachten, die graag een luisterend oor bieden en waar gewenst advies geven of doorverwijzen. Doel is de ontwikkeling van ieders kracht en talenten, zodat menselijke waardigheid gestalte krijgt.

Opgebouwde kennis, ervaringen en signalen draagt de gemeenschap van het Annahuis uit in de samenleving, in het maatschappelijk en kerkelijk netwerk en bij bondgenoten in de stad. Voor ons bestaan zijn we afhankelijk van subsidies van de gemeente Breda, kerkelijke en religieuze fondsen en particulieren.

Only registered members can apply for jobs.

Related Jobs

01/03/2021
23/02/2021
08/02/2021
Wandelmaatjes gezocht!   Arnold Janssenlaan 46
20/01/2021
Scroll naar top
X
X
X