Vrijwillig medewerker bij Inloop Wegwijs (i.s.m. SMO)

IMW Breda
Gepubliceerd
18/10/2021
Sector
Welzijn  

Omschrijving

Inleiding

Help jij een ander graag bij praktische zaken? Kun jij mensen ondersteunen die dak- of thuisloos (dreigen te) zijn? Dan is werken bij Inloop Wegwijs misschien iets voor jou!

Kwaliteiten en competenties
- Affiniteit hebben met de doelgroep en zich kunnen inleven in de situatie van de cliënt.
- Oplossingsgericht kunnen denken en werken. Het probleem bij de cliënt kunnen laten liggen, de wegwijzen, niet overnemen en afstand kunnen nemen.
- Vriendelijk en respectvol zijn.
- Kunnen samenwerken met andere betrokkenen rondom de cliënt, zoals de mentor, beroepskracht van Inloop wegwijs en iemand uit het sociaal netwerk.
- Zich goed mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken, zowel naar cliënten als naar organisaties/instanties.
- Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, er geldt een geheimhoudingsplicht.
- Kunnen omgaan met de computer en de weg weten op internet.

Dit is wat je gaat doen

- Cliënten wegwijs maken naar de juiste informatie, hulpbron of instantie.
- Cliënten op weg helpen en/of ondersteunen bij het regelen van zaken en vervolgens zelfstandig verder laten werken. Dit bijvoorbeeld bij het voeren van een telefoongesprek met een instantie, het maken van een afspraak bij de juiste instantie en het invullen van benodigde (digitale) papieren.
- Cliënten ondersteuning bieden bij onderdelen van hun financiën. Bijvoorbeeld aanvragen van toeslagen, uitkeringen of wijzigen van gegevens.
- Het afstemmen met en het terugkoppelen naar de mentor van de cliënt van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.
- Signaleren en deze signalen bespreken met de mentor van de cliënt.

Wie ben jij en wat krijg je

De werkzaamheden bij Inloop Wegwijs worden uitgevoerd samen met een beroepskracht. Deze is altijd aanwezig bij Inloop wegwijs. De beroepskracht is eindverantwoordelijk. Formeel is de functie ondergebracht bij het Instituut voor het Maatschappelijk Werk (IMW).

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor dak- en of thuisloze mensen met langdurende of acute problemen.
Wij ondersteunen (dreigend) dak- en/of thuislozen bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijke participatie aan de samenleving als burger. Leidraad in ons werken zijn drie kernwaarden: Verantwoordelijk, Oprecht en Op Maat.

Bij Inloop Wegwijs kunnen cliënten binnenlopen en/of naar doorverwezen worden door hun mentor. De mentor begeleidt de cliënt het gehele traject, van instroom tot uitstroom. Cliënten worden ondersteund bij praktische zaken zoals het vinden van de juiste informatie, het invullen van (digitale) papieren, het aanvragen van toeslagen of wijzigen van gegevens.

Inloop wegwijs is dagelijks geopend, op verschillende dagdelen (ochtend/middag/avond).

Over deze organisatie

Je kunt bij ons terecht voor hulp en ondersteuning op verschillende gebieden. Waar kunnen we jou mee helpen? Zie onze website: www.imwbreda.nl

Om te kunnen reageren op een vacature moet je eerst inloggen
Scroll naar top
X
X
X