Lokaal samenwerken

De adviseurs van MOOIWERK helpen vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen om samenwerkingskansen te verkennen. Daarnaast zijn we aanjager in het opzetten van netwerken. We leggen verbinding met andere organisaties binnen je eigen sector, je eigen wijk of op basis van een actueel thema.

Succesvolle voorbeelden

  • Voetbalclubs in Breda werken samen aan het thema: Sportiviteit en Respect.
  • Kunst- en cultuurorganisaties werken samen aan een vrijwilligersbeleid.

Door samen te werken kunnen deze organisaties veel beter doen wat ze willen: beter dan dat ze het ieder voor zich kunnen!

Samenwerking rondom Sociale Veiligheid & Sportiviteit en Respect
Met een aantal verenigingen en organisaties werken we samen aan sociale veiligheid/sportiviteit en respect. Zo hebben de voetbalclubs in Breda een convenant gesloten om samen te werken aan sportiviteit en respect in het Bredase voetbal. Zo ook de hockey- en de volleybalclubs. Deze samenwerkingen zorgen voor continuïteit en uitwisseling. MOOIWERK kan ondersteunen om een degelijke samenwerking op te zetten.

Wil jij ook succesvol én lokaal samenwerken?

Neem dan contact met ons op!