Wat kunnen de adviseurs sport- en beweegaanbieders voor jouw sportclub of beweeginitiatief betekenen?

Sport- en beweegaanbieders dragen bij aan positieve gezondheid van de Bredase inwoner. Zij maken Breda een mooie stad waar het fijn is om jezelf uit te dagen, nieuwe ervaringen op te doen, mensen te ontmoeten en te genieten. Ze zijn het kloppend hart van de Bredase breedte- en topsport. Als bestuurder en/of vrijwilliger loop je ongetwijfeld tegen uitdagingen aan of zie je kansen die je wilt aangrijpen. Wij zijn ervoor om dit samen met de club of initiatief op te pakken. Dit doen we altijd met oog voor de unieke situatie en behoefte van de club.

Wie zijn wij?

Wij zijn adviseurs die klaarstaan voor alle sport- en beweegaanbieders binnen de gemeente Breda.

Wil je aan de slag met een bepaald onderwerp binnen jouw sportclub? Neem contact op met de adviseur in jouw wijk en maak een afspraak. Wij komen graag naar je toe om kennis te maken en een helpende hand te bieden. Variërend van een advies op maat tot cursussen, workshops en (netwerk)bijeenkomsten. Altijd met het doel om jouw club nóg sterker te maken.

Op deze pagina vind je informatie terug over het volgende:

Wat kunnen we voor jouw club betekenen?

Als adviseur sport en beweegaanbieders kunnen wij op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van jouw club. Te denken valt aan advies op maat, ondersteuning, het verzorgen van workshops/ cursussen, het aanbieden van concrete tools en het overbrengen van kennis en inspiratie. Lees in ons boekje wat we allemaal voor je kunnen betekenen.

Adviestraject op maat: Tijdens een advies op maat gaan we met elkaar het gesprek aan, komen we tot de kern van het vraagstuk of de kans, om vervolgens tot weloverwogen en concrete acties over te gaan.

Dit doen we voor sport- en beweegaanbieders op relevante thema’s/ aandachtvelden:

Het besturen van sportclub is in onze ogen een ambacht, een vak. Er zijn geen kant en klare oplossingen voor vraagstukken. De bestuurder zal deze vraagstukken met zijn kennis, ervaring en persoonlijkheid aanpakken en balanceert daarbij altijd op het speelveld van strategie, structuur, omgeving en structuur. Een bestuur met een goed plan, een goed verhaal en een goed proces komt daarbij verder, maar hoe pak je dat aan?

Om de club te helpen bij haar ontwikkeling op dit thema, ondersteunen wij o.a. bij:

 • Het opstellen van een toekomstplan
 • Het veranderen/ opstellen van een organisatie/processtructuur.
 • Het in beeld brengen van belangen en de omgeving van de club.
 • Het veranderen van de organisatiecultuur.
 • Het organiseren van toekomstavonden.
 • Hulp bij praktische vragen over verzekeringen, wet- en regelgeving, fusies, statuten etc.

Elke sportvereniging houdt zich bewust of onbewust bezig met communicatie. Zowel een nieuwsbrief, appgroep, de ALV, een persbericht en het informeren over trainingstijden; alles valt onder communicatie. Met goede communicatie, zowel naar mensen die aangesloten zijn bij de club (intern) als buitenstaanders (extern), valt veel te winnen. Maar waar moet je mee beginnen als vereniging?

Om de club te helpen bij haar ontwikkeling op dit thema, ondersteunen wij o.a. bij:

 • Het bepalen van doelgroepen en boodschap
 • Welke communicatiemiddelen zet ik in en hoe doe ik dit zo effectief en efficiënt mogelijk?
 • Doelgroep denken en persona’s
 • Het uitwerken van de unieke positionering van de sportclub
 • Customer Journey (leden/ vrijwilligersreis) uitvoeren
 • Hoe bied je sponsoren een goed podium?
 • Hulp bij praktische vragen over programma’s voor het maken van flyers etc.

Bestuurders, trainers, coaches, veldonderhouders, barmedewerkers. Ze zijn onmisbaar voor de sport. We hebben een sterke clubcultuur in ons land en daarbij maken de vrijwilligers het verschil. Maar sportclubs hebben het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportclubs op zich te nemen. Hoe kan je ervoor zorgen dat je voldoende vrijwilligers aan jouw club kan blijven binden?

Om de club te helpen bij haar ontwikkeling op dit thema, ondersteunen wij o.a. bij:

 • Het opzetten van een vrijwilligersbeleid waar naast werving, ook aandacht is voor behoud, beloning, begeleiding en beëindiging van het vrijwilligerswerk.
 • Het bedenken van een concrete wervingsactie voor vrijwilligers.
 • Het uitvoeren van een customer journey van vrijwilligers.
 • Het begeleiden, belonen en behouden van vrijwilligers.
 • Hulp bij praktische vragen zoals vrijwilligersmanagementsystemen, aanvragen VOG, het vinden van de juiste vrijwilliger etc.

In een groot aantal sporten staat het ledental bij de clubs onder druk. Nieuwe leden werven is daarom belangrijk en lang niet altijd een makkelijke opgave. Maar daarnaast mag je het belang van ledenbehoud niet uit het oog verliezen. Want als je je leden niet weet te behouden, dan is het positieve resultaat van de ledenwerving snel verdwenen.

Om de club te helpen bij haar ontwikkeling op dit thema, ondersteunen wij o.a. bij:

 • Het schrijven van een ledenbindingsplan
 • Het uitwerken van een concrete wervingsactie
 • Doelgroep en aanbod-onderzoek binnen de vereniging
 • Een ledenenquête opzetten en analyseren.
 • Ledenbinding: verschillende aspecten.
 • Hulp bij praktische vragen zoals samenwerking met scholen en andere partners in de wijk etc.

De sport die we met z’n allen beleven moet voor alle betrokkenen op de eerste plaats leuk zijn! Dat geldt voor sporters, voor coaches en voor vrijwilligers net zo goed als voor ouders en andere supporters. Een sociaal veilige sportomgeving met een positieve sportcultuur is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de club.

 • Advies bij aanvragen van een (gratis) VOG
 • Advies over het vierogenprincipe
 • Schrijven van een plan over een sociale veilige sportomgeving met een positieve sportcultuur
 • Hulp bij opstellen gedragsregels/ wenselijk gedrag
 • Advies over een vetrouwenscontactpersoon en hoe die te positioneren binnen de club.
 • Het organiseren van een avond over het belang van sociale veiligheid geven, waar je samen met elkaar over een veilige omgeving spart.

 

Een goede, kwalitatieve accommodatie is voor sportclubs van groot belang voor een prettige sportbeoefening. Maar ook een goede bezetting, voldoende omzet en samenwerking met partners in de wijk van de accommodatie zijn belangrijke punten, die op accommodatiegebied kunnen bijdragen aan de vitaliteit van de club.

 • Subsidiemogelijkheden en wetgeving omtrent sportaccommodaties en kantines.
 • Aan de slag met de open club gedachte en op zoek naar samenwerking in de wijk.
 • Toegankelijkheid van de accommodatie
 • Customer Journey aangaande gastvrijheid op de accommodatie

De financiën vormen een belangrijk onderdeel van een sportvereniging en vragen steeds meer aandacht. Extra inkomsten zijn altijd welkom en het drukken van de uitgaven verkrijgt ook steeds meer aandacht. Vragen als: “Hoe houd je de inkomsten en uitgaven in balans”?; “Hoe verkrijg ik extra kapitaal voor een investering”?; “Welke subsidies zijn er?” spelen daarbij een belangrijke rol.

 • Advies bij sponsorwerving en andere manieren van inkomstenvergaring
 • Advies over subsidies.
 • Analyse van de financiën.
 • Advies over kostenbesparing en inkomstenverhoging.
 • Schrijven van een financieel plan
 • Schrijven van een sponsorplan

Welke mogelijkheden zijn er om meer jongeren en volwassenen te betrekken in sportactiviteiten? Hoe trek ik nieuw doelgroepen naar mijn club? En passen nieuwe activiteiten en lidmaatschappen binnen onze clubstructuur? Het sportlandschap verandert snel onder invloed van flexibilisering, vergrijzing, nieuwe technologieën, meer ongebonden sporters en nog vele andere ontwikkelingen. Er liggen dan ook veel kansen buiten het reguliere sportaanbod om, om meer leden te trekken. Heb je wel eens nagedacht aan een waterbootcamples of bijvoorbeeld walking rugby?

 • Analyseren van het huidige sportaanbod/doelgroepen van de club en de kansen die er liggen voor nieuw sportaanbod en nieuwe doelgroepen.
 • Advies over het opzetten van nieuw sportaanbod
 • Advies over andere lidmaatschappen
 • Schrijven van een plan van aanpak m.b.t. nieuw sportaanbod

Samenwerking met andere clubs en partners in de omgeving ligt niet altijd voor de hand. Veel clubs beschouwen de buurman als concurrent of kennen de partners in de wijk onvoldoende. Op verscheidene vlakken kan samenwerking echter meerdere grote voordelen bieden en uiteindelijk alle betrokken partijen versterken. Het kan het steuntje in de rug zijn dat een kleine club nodig heeft om hoofd boven water te houden, maar samenwerking kan er net zo goed voor zorgen dat je doelen die je anders niet kan bereiken samen wel bereikt. Samenwerken kan dus lonen.

 • Advies over samenwerking met partners in het sociale domein
 • Advies over samenwerking met partners in de wijk.
 • Advies over en begeleiding bij samenwerking tussen verschillende clubs.
 • Advies over samenwerkingskansen op de bovengenoemde aandacht thema’s.
Workshops

Vanuit MOOIWERK bieden we kosteloze workshops en bijeenkomsten aan. Dit is ook interessant voor alle vrijwilligers binnen jouw sportclub of beweeginitiatief.  Zo zijn er volop mogelijkheden voor bestuurs-en commissieleden, trainers, maar bijvoorbeeld ook voor de barvrijwilliger.

Ons actuele aanbod is hier te vinden:

Wijs je vrijwilligers gerust op deze site, zodat ze zelf kosteloos cursussen kunnen volgen!

Daarnaast kunnen we ook allerlei cursussen en trainingen op vraag aanbieden. Mocht je daar interesse in hebben, neem dan contact op met een van de adviseurs. Hieronder een greep uit ons cursusaanbod:

Voor bestuursleden:

 • Besturen kan je leren
 • Het penningmeesterschap
 • Het schrijven van toekomstplan/beleid
 • Nieuwe financieringskansen voor jouw sportclub.

Voor commissieleden en overige vrijwilligers:

 • Het werven en behouden van leden
 • Een betere communicatie van jouw sportclub
 • Het werven en behouden van vrijwilligers
 • Hoe zorg ik voor een sociaal veilig sportklimaat.
 • Een gezonde sportomgeving
 • Kansen voor 50+ sport.

Voor trainers:

 • Omgaan met sporter met een beperking
 • Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief
 • 4 Inzichten voor trainerschap
Tools & projecten

Bepaalde werkzaamheden kunnen we makkelijker maken. Daarvoor hebben we op de verschillende thema’s diverse tools en producten ontwikkeld. Zo hebben we allerlei kant en klare conceptplannen, zo hebben we verscheidene vragenlijsten om input op te halen en verschillende projecten, die helpen bij het vinden van potentiële leden en vrijwilligers. Hieronder lichten we een aantal producten toe. Mocht je behoefte hebben aan andere tools op maat, weet ons dan ook te vinden.

Conceptplannen zoals:

 • Invulplan positionering en communicatie van de club. Het wordt steeds belangrijker om jezelf uniek te positioneren in het sportdomein en op de juiste manier naar je doelgroep te communiceren. Dit invulplan helpt je daarbij.
 • Invulplan voor vrijwilligerswerving en behoud. Het werven en behouden van vrijwilligers vraagt structurele aandacht. Aan de hand van 7 eenvoudige stappen, helpt dit invulplan je met het opzetten van een goed vrijwilligersbeleid.
 • Invulplan toekomstbeleid. Als vereniging is het belangrijk om na te denken over de toekomst en hierover plannen te maken. Dit invuldocument helpt je met het vastleggen van een ambitieplan.
 • Invulpan ledenwerving en behoud. Het werven en behouden van leden vraagt structurele aandacht. Aan de hand van 7 eenvoudige stappen, helpt dit invulplan je met het opzetten van een goed ledenplan.

Vragenlijsten zoals:

 • Ledenenquête. Het is belangrijk om te weten wat er bij je leden speelt en wat ze van de club en haar diensten vinden. De kant en klare ledenenquête kan volledig op maat gemaakt worden op behoefte van de club.
 • Positioneringstool. Wil je weten wat jouw leden van de huidige positionering van de club vinden en wat voor hen de gewenste positionering van de club zou zijn? Deze tool helpt je dan bij het vinden van jouw unieke kernwaarden.
 • Behoeftepeiling vrijwilligers. Wil je weten wat de leerbehoefte zijn van jouw vrijwilligers. Deze tool helpt je om dit te inventariseren.
 • Krachtmeting bestuur. Een krachtig bestuur leidt tot een vitalere club. Wil je weten hoe sterk jouw bestuur is en waar kansen voor verbetering liggen. Deze tool helpt de club bij het onderzoeken hiervan.

Ondersteunende projecten zoals:

 • Sportencultuurintro.  De sport- en cultuurintro is een stimuleringsproject waarbij alle basisschoolkinderen uit de gemeente Breda kennis kunnen maken met de sport- en cultuuraanbieder. Dit wordt gedaan door een kleurrijk boekje uit te zetten onder 16.000 huishoudens, waarna kinderen zich op een online platform kunnen inschrijven voor een kennismakingsactiviteit.
 • Vrijwilligerswerk.De vacaturebank is te vinden op de website van MOOIWERK. Het brengt vraag en aanbod naar vrijwilligerswerk samen. Als organisatie kan je hier een vacature voor een vrijwilligerstaak op plaatsen, waarna geïnteresseerde Bredanaars kunnen reageren op jouw vacature.
 • Samen in Beweging. Steeds meer ouderen in Breda zijn op zoek naar leuke sport- en beweegmogelijkheden. Om ze bekender te maken met de verschillende mogelijkheden dichtbij huis, organiseren wij in samenwerking met sportaanbieders een kennismakingsprogramma. Ouderen proeven hierbij de mogelijkheden bij verschillende sportaanbieders en kunnen zich na deze kennismaking inschrijven.
Inspiratie & ontmoeting

We willen jullie inspireren over en op de hoogte houden van interessante landelijke als lokale trends en ontwikkelingen in het sportlandschap. Dit doen we op verschillende manieren middels:

Sportupdates & Direct mails
Sportupdate –
Doormiddel van de sportupdates (nieuwsbrieven) brengen wij jullie (eenmaal per maand) op de hoogte van zowel landelijke als lokale trends en ontwikkelingen in de sport. Daarnaast delen wij hierin best practices en brengen wij jullie op de hoogte van ons actuele cursusaanbod.
Direct mails –
Met onze direct mails brengen wij jullie op de hoogte van urgente onderwerpen voor sportaanbieders.

Sportcafé
Sportcafé Breda draagt bij aan de versterking van onderlinge contacten en samenwerkingsverbanden tussen Bredase sportaanbieders. Aan de hand van nieuwe inzichten, praktijkvoorbeelden, reflectie en humor worden de sportbestuurders aan het denken gezet, geïnspireerd en verleid om op een nieuwe manier in te zetten op een specifiek onderwerp.

Inspiratiesessies
Wij organiseren regelmatig inspiratiesessies voor sportaanbieders. De inspiratiesessies hebben een interactief karakter, waarbij de deelnemers geïnspireerd worden over kansen op de club.  

Scroll naar top
X
X
X