Informatie over CORONAVIRUS in relatie tot SPORTAANBIEDERS

& veelgestelde vragen met antwoorden uit Breda

Tijdens de persconferentie van woensdagavond 6 mei heeft premier Rutte aangegeven dat de COVID-19 maatregelen rondom sport versoepeld kunnen worden. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd sportactiviteiten via buurtsportcoaches en/of via verenigingen te faciliteren en te organiseren. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners de kans krijgen om mee te doen, dus ook de niet-leden van een vereniging. Deze bredere versoepeling heeft betrekking op de sportmogelijkheden vanaf 11 mei. Je vindt deze bij de Versoepeling sportmaatregelen.

Wij begrijpen dat jullie met een hoop (praktische) vragen zitten. Graag helpen wij jullie op alle mogelijke manieren om het sporten weer op te starten. 

Heb je vragen? Neem dan zeker contact met ons op. Telefonisch of per mail: info@mooiwerkbreda.nl

Wij staan voor jou klaar!

Ook in deze hectische tijden, willen wij jullie zo goed mogelijk adviseren. Laat ons weten wat er zoal op de club speelt. Waar lopen jullie tegenaan? Bel of mail ons. Alleen op die manier kunnen wij deze geluiden laten horen en samen met organisaties als Gemeente Breda,  NOC*NSF en VSG ons maximaal inspannen om jullie zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Alternatief aanbod van sportactiviteiten op de website van Breda Actief.
 • Van maandag t/m vrijdag zijn onze adviseurs Sport & Recreatie te bereiken.  
 • Informatie over steun en compensatiemogelijkheden (landelijk en lokaal).
 • Hulp indien gewenst bij het aanvragen van compensatieregelingen. 
 • Luisterend oor. 
 • Verbinden met andere sportverenigingen voor het gebruik van sportaccommodaties.
 • Verbinden van partijen om kennis te delen of juist in deze tijd elkaar te helpen. 
 • Meedenken over je als vereniging omgaat met verruiming van de maatregelen. 
 • Hulp bij praktische vraagstukken waar je als sportaanbieder tegenop loopt. 

Blijf daarnaast op de hoogte van ontwikkelingen en best practices in de sport voor Breda via onze nieuwsbrief. Heb jij jezelf als organisatie nog niet aangemeld, maar heb je wel interesse? Schrijf je hier dan in:

Versoepeling van de maatregelen in relatie tot de sport

VANAF 11 MEI:

Georganiseerde sportactiviteiten in de buitenlucht zijn onder de volgende voorwaarden mogelijk voor kinderen en jongeren:

 • Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij weer onder begeleiding in de buitenlucht in georganiseerd verband mogen trainen. Het blijft bij onderlinge potjes en trainen, want officiële wedstrijden leiden tot reizen en meer contacten, en dus tot een hoger verspreidingsrisico.
 • Voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd, 13 tot en met 18 jaar, geldt dat zij ook meer ruimte krijgen om onder begeleiding georganiseerd te sporten in de buitenlucht. Het gaat hier zowel om sporten in de openbare ruimte als sporten op een buitensportaccommodatie. Hierbij geldt echter wel dat er gesport moet worden op 1,5 meter afstand. Ook hier zijn officiële wedstrijden niet mogelijk.

Buiten sporten in groepen is met ingang van 11 mei ook voor volwassenen (19 jaar en ouder) toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Specifieke begeleiding is niet noodzakelijk. Wel zal een van de volwassenen de verantwoordelijkheden, die hieronder aan een ‘begeleider’ worden gegeven, op zich moeten nemen.

Tijdens de beoefening dient daarbij rekening gehouden te worden met:

Met betrekking tot de sportaccommodaties en wedstrijden dien je rekening te houden met de volgende bepalingen:

 • Wedstrijden zijn niet toegestaan, evenals gebruik van de kleedkamers of douches. Sportwedstrijden zijn vanaf 1 september weer mogelijk, maar zonder publiek.
 • Sport- en fitnessclubs, binnensportaccommodatie blijven (evenals diverse andere inrichtingen) vooralsnog gesloten tot 1 september.
 • Binnenzwembaden mogen vanaf 11 mei weer open. Hier volgen nadere regels voor.
 • Kantines (inclusief terrassen) en kleedkamers van sportverenigingen blijven gesloten tot 1 september.

Landelijke en lokale compensatieregelingen en hulp voor de sport

Op dit moment zijn er diverse compensatieregelingen in de maak, dan wel al in werking getreden. Zowel landelijk als op lokaal niveau.

Lokaal

Breda heeft een hulpmaatregelenpakket samengesteld voor de periode 1 april tot en met 30 september 2020. Dit pakket van de gemeente biedt effectieve hulp en (financiële) verlichting voor specifieke doelgroepen.  De belangrijkste maatregelen voor sportverenigingen zijn: 

 • De huur voor gemeentelijke sportaccommodaties worden tijdelijk kwijtgescholden
 • Het bieden van maatwerk om het bestaansrecht van verenigingen te waarborgen

Meer informatie hierover vind je hier.

Rabobank wil in deze hectische tijd hulp bieden aan verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven via het Rabobank Coöperatief Fonds. Je kan een beroep doen op dit fonds als je in continuïteitsproblemen dreigt te komen. Bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit. Uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten of reguliere horeca-omzet. Ook kan je een aanvraag indienen voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis. Kijk hier voor meer informatie.

De adviseurs Sport & Recreatie van MOOIWERK blijven het eerste aanspreekpunt voor reguliere ondersteuningsvragen en vragen omtrent het coronavirus van jouw vereniging. Het zijn bijzondere tijden met veel zorgen en onzekerheid. Ook als je als bestuurder even je hart wilt luchten, kun je bij de adviseur terecht. Onze collega’s werken veelal vanuit huis. Benieuwd hoe je hen kunt bereiken? Klik hier om te zien wie de adviseur van jouw club is en wat zijn e-mailadres en 06-nummer is.

Landelijk

Vanaf 6 mei is het mogelijk om jeugdtrainers te laten testen bij de GGD. Voorwaarde hierbij is dat men klachten moet hebben die kunnen passen bij Corona: koorts, hoesten, kortademigheid, spierpijn, zonder koorts. Bij koorts blijf je thuis tot je 24 uur volledig klachtenvrij bent. Aanmelden kan door te mailen naar: coronatestzorg@ggdwestbrabant.nl. Of bel naar: 085 – 0785810.

Kijk hier voor meer informatie. 

Juist in deze periode, terwijl de Coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Ledenvergadering (hierna: “ALV”) gepland. Deze kon niet op normale wijze doorgaan en het was de vraag hoe je hier het beste mee om kon gaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat er al veel mogelijk is, zeker nu onlangs de tijdelijke Corona-spoedwet is goedgekeurd. Deze tijdelijke Corona-spoedwet is voor het merendeel van de artikelen met terugwerkende kracht ingegaan op 16 maart jl. (waaronder ook die voor de algemene vergadering verenigingen). Voor de paragrafen 1, 6, 10 en 11 en de artikelen 15 en 22 is de tijdelijke wet ingegaan op 24 april 2020. De tijdelijk wet vervalt op 1 september 2020. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen.

Corona-spoedwet biedt verschillende opties. Het bestuur kan kiezen voor het houden van een vergadering via elektronische weg, ook als dit niet in de statuten geborgd is of de ALV uitstellen. De mogelijkheden worden hieronder kort beschreven:

 • De ALV uitstellen. Dat kan tot 4 maanden na de datum waarop de ALV (volgens de statuten) gehouden zou moeten worden. Dat geldt dus ook voor het vaststellen van de jaarrekening. 
 • De ALV als niet fysieke bijeenkomst voorbereiden en de stemmen vooraf ophalen.
 • Volledig online ALV inclusief stemtool organiseren. In dit geval wordt de ALV op normale wijze voorbereid, maar wordt de vergadering uitgezonden via Teams, Zoom, Google, of een andere tool en kunnen de leden tijdens de vergadering digitaal stemmen.

Klik hier voor meer informatie.

De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie.

Klik hier voor meer informatie.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor o.a. zwembaden, fitnesscentra,  sportclubs, –verenigingen en -evenementen, die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden, directe gevolgen ondervinden. Bedrijven, clubs en verenigingen kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen om de vaste lasten te kunnen betalen. Op het doen van een aanvraag zijn enkele voorwaarden van toepassing. Controleer deze goed, want wanneer je bij de controle achteraf niet voldoet aan de voorwaarden dan moet je het gehele bedrag terugbetalen! Vanaf 27 maart t/m vrijdag 26 juni is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Klik hier om de aanvraag in te dienen. Wil je meer weten over deze regeling? Lees dan dit artikel van MOOIWERK

Een andere maatregel is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Nu de verenigingen gesloten zijn, worden er veel minder werkzaamheden uitgevoerd. Als vereniging heb je wellicht personeelskosten die doorbetaald moeten worden omdat dit contractueel is afgesproken. Hiervoor heeft de overheid ook een compensatieregeling getroffen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

Ondernemers en verenigingen kunnen (tot 31 mei 2020) de regeling aanvragen. Hiermee kan je, voor in ieder geval drie maanden, een voorschot (tot 90%) van het UWV ontvangen op loonkosten voor personeel in vaste dienst, maar ook voor mensen met een flexibel contract.

Uiteraard is er een aantal voorwaarden gebonden aan deze aanvraag. De meest voorkomende vragen gaan over de omzetdaling van 20% en de hoogte van de tegemoetkoming. Als ondernemer of vereniging moet je (achteraf) kunnen aantonen dat de omzet met minimaal 20% is verlaagd door het coronavirus. Het is daarom van belang dat je goed inzichtelijk hebt wat de verwachte omzet is en wat je daadwerkelijk hebt omgezet.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 90% van de loonsom, maar is afhankelijk van de terugval in omzet. Een overzicht:
indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, kunnen zij bijzonder uitstel van betaling vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je schriftelijk motiveert dat je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, verleent de Belastingdienst je uitstel van betaling. Direct als je verzoek tot uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst invordering van de belastingen stil. Pas daarna zal zij je verzoek inhoudelijk beoordelen aan de hand van de gebruikelijke vereisten voor verlening van uitstel. Ook zal de Belastingdienst de komende tijd de verzuimboete voor niet (tijdige) betaling achterwege laten of terugdraaien.
Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Als sportorganisatie kan je financiële schade ondervonden hebben die het directe gevolg is van de aankondiging van het kabinet op 15 maart 2020 om de sportclubs voorlopig te sluiten. Hierdoor ben je wellicht inkomsten misgelopen uit bijvoorbeeld de kantine, contributie, toernooien, sponsoring en/of verhuur.

Om dit liquiditeitsprobleem te kunnen opvangen kunt u bij uw bank een aanvraag indienen voor een tijdelijke lening, een zogenaamd Noodkrediet. De bank zal een borgstelling van u vragen, omdat zij de zekerheid wil dat de lening wordt terugbetaald. Voor die borgstelling kan je bij Stichting Waarborgfonds Sport terecht.

Klik hier voor meer informatie.

NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. Het Coronafonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. De komende weken wordt dit nader uitgewerkt voor de gehele georganiseerde sport.  We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren jullie zodra er meer concreet nieuws is.

Vraag & Antwoord

Wij kunnen ons goed voorstellen dat jullie vragen hebben. Een hoop van deze vragen hopen we hieronder te beantwoorden. Staat jouw vraag er niet bij? Mail deze dan naar de adviseur van jouw gebied of naar info@mooiwerkbreda.nl en we komen er zo snel mogelijk op terug.

ALGEMENE VRAGEN

Samenkomsten waar een vergunning voor verplicht is, zijn tot 1 september verboden.

Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook hier geldt: alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.

Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan ook van het slot voor fitnessclubs. Sportwedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hiervoor is een protocol opgesteld. Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk te bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het protocol is hier te lezen.

Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Bij kinderen vanaf 13 jaar en de senioren vanaf 19 (die per 11 mei weer samen mogen trainen) geldt het houden van de onderlinge afstand van 1,5 meter.

Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.

Competities mogen voor 1 september geen doorgang vinden, ook voor de buitensporten niet.

Omdat de 1,5 meter afstand eenvoudiger te waarborgen is op buitenaccommodaties en omdat in de buitenlucht het virus makkelijker verdund en verwaaid dan in een binnenaccommodatie.

Samenkomsten van jongeren zijn alleen toegestaan gedurende de begeleide sportactiviteit. Daarbij dient de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. De trainer, instructeur of buurtsportcoach ziet daarop toe. Buiten de sportactiviteit om blijft de regel gelden dat maximaal 3 personen mogen samenkomen waarbij ook zij de 1,5 meter afstand in acht dienen te nemen.

Kinderen t/m 12 jaar hoeven tijdens het spelen en sporten onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van hun begeleider.

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden en dus geen contactsport kunnen doen. De training moet in een andere vorm plaats vinden. Vaak hebben de bonden al suggesties op hun sites staan.

Nee, er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand, zodat daadwerkelijk de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden. In de protocollen van de bond kan wel een maximaal aantal deelnemers per veld staan. Houd je hieraan. 

BESTUURSVRAAGSTUKKEN

Door de spoedwet Corona is het mogelijk om een digitale ALV te organiseren. In dit artikel van NOC*NSF kan je hier meer informatie vinden.

Als er niets in de statuten staat, mag je digitaal vergaderen. Via Zoom, Google Hangouts, Skype of Microsoft Teams kun je bestuursvergaderingen door laten gaan. Hierdoor kun je toch essentiële zaken regelen. Mochten er door ziekte weinig bestuursleden aanwezig zijn, check dan de statuten om te achterhalen wat het minimaal aantal bestuursleden is om besluitvorming te kunnen doen. Als er niks in staat, kun je doorgaan met vergaderen. Staat er wel een minimum in en zit je eronder dan ben je als bestuur niet bevoegd om besluiten te nemen.

Commissievergaderingen kunnen ook digitaal gehouden worden, tenzij statuten dit verbieden.

Nee, niet zolang je als bestuur altijd de overheid, het RIVM, de wet en de statuten van de vereniging volgt. Zolang je dat doet kan jou als bestuur niets verweten worden. Het gaat namelijk om kennis van algemene bekendheid. Dit houdt in dat mensen weten dat er een risico is om besmet te raken. Dat is inherent aan het feit dat ze weer naar buiten gaan en een stuk eigen verantwoordelijkheid. Dat kan de club lastig kwalijk worden genomen. Bestuurdersaansprakelijkheid wordt dan ook niet snel aangenomen. In de rechtspraak gaat het altijd over ernstige fouten. Er moet iemand persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt.

FINANCIEEL

Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, hoeft/ mag de vrijwilliger dus niet doorbetaald worden.

Ook bij sponsoren heerst er nu veel onduidelijkheid. Veel sponsoren zijn vaak lokale ondernemers, waarvoor de corona crisis een harde klap kan zijn. Nu is het juist een geschikt moment om je als club richting je sponsoren te richten en jouw waarde te laten zien. Als vereniging kan je hen wellicht juist nu helpen. Stuur bijvoorbeeld een mail naar de sponsors waarin je je hulp aanbiedt. Misschien heeft het restaurant wel een tijdelijk afhaalmenu te promoten, de fitnessschool een Thuisfit-programma en het huiswerkinstituut een hulpmiddel voor ouders voor het organiseren van het thuis leren. Je weet het niet, dus reden te meer om het te vragen.

Klik hier voor een voorbeeld e-mail en meer informatie.

Het advies is om nu de bestaande relaties goed te onderhouden. Niet vragen om sponsorgelden, maar ze betrekken bij wat er nu gebeurt in de club en hoe hard dit jullie raakt. Als alles weer ‘normaal’ is, kun je gaan oogsten op basis van goede relaties.

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer hierover is te vinden op de website van Netwerk in de sport. Klik hier.

Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV.

Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Je bent dus niet verplicht om de vrijwilligersvergoeding te betalen.

De conclusie is dat we vast kunnen houden aan het uitgangspunt dat alle leden ook voor dit ongewone jaar gewoon volledig aan hun contributie verplichtingen moeten voldoen. Tenzij de eigen statuten van de vereniging een tussentijdse opzegmogelijkheid bevatten waarin dit anders is geregeld. Als het gaat om extra betalingsverplichtingen voor het lid die niet bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap zijn verbonden, ligt het anders. Dit kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn voor extra activiteiten, zoals een zomerkamp dat niet doorgaat. Daarvoor geldt het ‘algemene’ contractenrecht en kan restitutie of opschorting van de betalingsverplichting wel aan de orde zijn. Klik hier voor meer informatie voor sportverenigingen en commerciële sportaanbieders.

Daarbij komt nog eens dat mocht je als goedwillende bestuurder overwegen om de contributie stop te zetten of lidmaatschappen te bevriezen. Let dan op, want deze goede bedoelingen kunnen zomaar eens slecht uitpakken! Een besluit om de contributie stop te zetten moet eigenlijk genomen worden door de algemene ledenvergadering (ALV). Laat het nu zo zijn dat het organiseren van de ALV in deze tijd de nodige uitdagingen heeft. Het stopzetten van de contributie heeft namelijk tot gevolg dat de club één van de grootste inkomstenbronnen mist. Hoewel er in deze periode op sommige posten minder kosten zijn, loopt een groot deel van de kosten gewoon door. In de begroting is rekening gehouden met contributie-inkomsten voor een heel seizoen. Het stopzetten of verlagen van de contributie valt NIET onder omzetdaling omdat het een initiatief is van de vereniging. Om deze reden kan het gevolgen hebben voor de landelijke maatregelen die de overheid nu aanbiedt (NOW, TOGS, etc.). Op korte termijn kan de contributie stop dus een verbetering of oplossing lijken, maar op langere termijn kan het in grotere zorgen resulteren. In dit artikel lees je meer over de financiële maatregelen die je als club al kunt treffen.

Mocht je als vereniging in financiële problemen komen doordat je bijvoorbeeld geen contributie meer int, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur. In theorie kan het dus zijn dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte keuze en het voorbijgaan aan de ALV in de besluitvorming.

Ons advies
Het is normaal gesproken altijd goed om uit te gaan van de wettelijke bepalingen en uitgangspunten. De maatregelen rondom het coronavirus kunnen echter leiden tot bijzondere situaties. Voor zowel sportverenigingen als commerciële aanbieders willen wij vanuit MOOIWERK adviseren om in ieder geval transparant te communiceren naar je leden. 

Ga daarnaast  in gesprek met je leden. Veel leden weten niet dat de vereniging wel gewoon kosten maakt, ook al gaan de trainingen niet door. In veel gevallen lopen huurkosten, abonnementen, bondsafdrachten, trainerskosten (als zij in dienst zijn van de vereniging) en kosten voor nutsvoorzieningen gewoon door. Leg dit uit aan de leden zodat ze er begrip voor hebben dat de inning van de contributie gewoon doorgaat.

Denk na over compensatie voor je leden. Het is verstandig om de contributie nu gewoon door te laten lopen. Wel kun je nadenken over mogelijkheden om de leden te compenseren. Dit kunnen bijvoorbeeld extra lessen zijn, een gedeeltelijke teruggave van de contributie of een korting op het volgende seizoen. Neem dit besluit met de ALV als de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging duidelijk zijn. Communiceer nu al wel naar je leden dat jullie nadenken over een mogelijke tegemoetkoming. Organiseer een aanspreekpunt voor leden die het echt niet kunnen betalen en geef de leden de kans om een extra donatie te doen.

Door oog te houden voor het grotere geheel en elkaars belangen, voorkom je zo onrust binnen je sportclub.

De gemeente compenseert voor de hele periode dat de sportvereniging een gemeentelijke sportaccommodatie huurt en daarvan geen gebruik kan maken door de verplichte sluiting. Dit betekent dat de huur niet betaald wordt aan de gemeente of dat de huur wordt terugbetaald. De maatregelen voor onze huurders gelden tot 1 oktober 2020. Ruim voor die datum wordt bekeken of verlenging nodig is.

Als de bestaanszekerheid van verenigingen in het geding komt, kunnen we vanuit MOOIWERK samen met de gemeente Breda maatwerk leveren. Daarnaast stelt de gemeente Breda een budget beschikbaar van € 250.000,- van waaruit dat maatwerk geboden kan te worden. De gemeente Breda past het maatwerk toe als middel om bestaanszekerheid te garanderen, niet als compensatie voor gederfde inkomsten. Dus maatwerk betekent niet per definitie financiële steun of een lening. 

VEILIGHEID EN HYGIËNE

Op het buiten sporten zijn de algemene RIVM-richtlijnen, het sportprotocol van NOC*NSF (Protocol verantwoord sporten) en eventueel het sport specifieke protocol van de betreffende bond van kracht. De gemeente stelt geen extra hygiëneprotocol op.

Dit is aan de sportaanbieder zelf. Dit is geen voorwaarde, maar kan wellicht een goede toevoeging zijn. Dit zal per sportcomplex verschillen.

Als vereniging heb je de keus om wel of geen sportaanbod te verzorgen. Bij de (gemeentelijke) sportaccommodaties vragen we wel zo proactief mogelijk mee te werken met het realiseren van sportmogelijkheden, bijv. door het openstellen voor gebruik door derden.  

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De sportparken gaan niet open buiten het georganiseerde sportaanbod. 

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen.

De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Wanneer je als sportaanbieder constateert dat het niet werkt om de 1,5 meter afstand te bewaren, dan kun je als aanbieder besluiten dit aanbod niet (meer) te organiseren

De organisator van de activiteit op een gemeentelijke buitensportaccommodatie is verantwoordelijk voor de activiteit en een goed ‘poortbeleid’, om te voorkomen dat onbegeleid gebruik te maken van de sportaccommodatie. Begeleiders van de activiteiten weten bij overtreding van de richtlijnen en het protocol handelend op te treden.  In geval van calamiteiten kan handhaving benaderd worden.  

Wij adviseren verenigingen om een ‘corona verantwoordelijke’ of coördinator aan te wijzen die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en die duidelijk herkenbaar is (bijv. door het dragen van een hesje).  

Nee. Handhaving is bereikbaar wanneer er ondanks het poortbeleid toch ‘illegaal’ gebruik gemaakt wordt van het sportcomplex, door jongeren die willen sporten zonder begeleiding of buiten de georganiseerde activiteit(en) om. 

Handhaving is aangehaakt bij dit vraagstuk en kan worden benaderd wanneer er ondanks het poortbeleid toch ‘illegaal’ gebruik gemaakt wordt van het sportcomplex door jongeren die willen sporten zonder begeleiding of buiten de georganiseerde activiteit(en) om.

Er is geen mogelijkheid tot vrij  te spelen – of het beoefenen van sporten – zonder begeleiding voor deze doelgroep.  

Nee, als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training. Ouders worden verzocht terug naar huis te gaan of bij of in hun auto te blijven. 

De bloktijdregeling komt in deze situatie te vervallen. Wanneer op het complex sportactiviteiten door derden worden georganiseerd, is de betreffende organisatie verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen.

De gemeente Breda kan helaas niet voorzien in de levering van diverse materialen op alle complexen. Ze gaan graag nader in gesprek om te kijken welke creatieve oplossingen hiervoor mogelijk zijn.

Indien de begeleider onder een van deze categorieën valt:  

 1. Een trainer van de vereniging die de activiteit organiseert 
 1. Buurtsportcoach: een mede door de gemeente Breda gesubsidieerde professional 
 1. Geschoolde begeleider: iemand die kan aantonen over trainerscapaciteiten dan wel pedagogische vaardigheden te beschikken d.m.v. een vaardigheidsbewijs: een diploma, getuigschrift of referentie van een organisatie waarvoor deze begeleider vaker (sport- en beweeg-) activiteiten voor jongeren begeleidt. 

Vanaf 6 mei is het mogelijk om jeugdtrainers te laten testen bij de GGD. Voorwaarde hierbij is dat men klachten moet hebben die kunnen passen bij Corona: Koorts, hoesten, kortademigheid, spierpijn, zonder koorts. Bij koorts blijf je thuis tot je 24 uur volledig klachtenvrij bent. Aanmelden kan door te mailen naar: coronatestzorg@ggdwestbrabant.nl. Of bel naar: 085 – 078 5810.

Voor meer informatie klik hier.

Er is geen duidelijke richtlijn bekend hiervoor. Dit is afhankelijk van de aard van de activiteit en de ruimte die beschikbaar is. Kijk hiervoor ook naar de protocollen die vanuit de bond zijn opgesteld. 

GEBRUIK ACCOMODATIE

Ja, buitenaccommodaties mogen onder restricties gedeeltelijk weer open. Kleedkamers en kantines blijven gesloten.

Er kan bij hoge nood gebruik gemaakt worden van het toilet, in het clubhuis of de kleedkamer. Het is aan de sportaanbieder om dit te coördineren en ervoor te zorgen dat er geen samenscholing plaatsvindt in of rondom het toilet. 

Het materiaalhok kan gebruikt worden. Het is aan de sportaanbieder zelf om bij gebruik hiervan en inzet van de materialenman de richtlijnen van het RIVM na te leven. 

Vooralsnog is het niet mogelijk om gebruik te maken van de binnensport inventaris van de gemeentelijke sportaccommodaties. De versoepeling van de maatregel is vooral gericht op het mogelijk maken van sport-, beweeg- en spelactiviteiten, niet primair om trainingen te hervatten. Om verschillende redenen als hygiëne, veiligheid en aansprakelijkheid en geschiktheid van de materialen voor buitengebruik, is besloten geen binnensport materialen beschikbaar te stellen voor buitengebruik.

Dit is mogelijk. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Verhuuradministratie van de gemeente Breda of met de adviseurs Sport en Recreatie van MOOIWERK voor het bespreken van de mogelijkheden. Als sportaanbieder dien je voorafgaand aan gebruik van de accommodatie te bedenken op welke manier je de RIVM-richtlijnen en het sport protocol (o.a. het protocol van NOC*NSF en eventueel aansluitend het protocol van de bond waarbij je bent aangesloten) kunt hanteren.

Uiteraard, initiatieven zijn welkom! Mocht je daarover willen sparren neem dan contact op met de adviseurs Sport & Recreatie van MOOIWERK.

De Rijksoverheid heeft hierover bepaald dat tot  1 september kantines (inclusief terrassen) en kleedkamers van sportverenigingen gesloten blijven.

AANBOD VOOR NIET-LEDEN

Dit verschilt per sport. Bij de ene sport is het gemakkelijker te verwezenlijken dan bij een andere sport. Je bent als sportaanbieder niet verplicht aanbod aan te bieden aan niet-leden. Wel vragen we om zo proactief mogelijk mee te werken aan het toelaten van andere sportaanbieders die gebruik willen maken van de accommodatie. 

Voorstel is om de bloktijden te laten vervallen. Jullie zijn verantwoordelijk voor het aanbod dat jullie organiseren, andere sportaanbieders zijn verantwoordelijk voor het aanbod dat zij organiseren en voor evt. gebruik van het toilet. 

De sportaanbieder mag dit zelf organiseren. Het is mogelijk om een verzoek in te dienen bij Breda Actief of met de adviseurs van MOOIWERK in overleg te gaan welke ondersteuning mogelijk is.  

Vooralsnog laten we dit bij de sportaanbieder of het overkoepelend orgaan (bijv. BTO) zelf om dit te organiseren.

GEBRUIK OPENBARE RUIMTE

Georganiseerd sportaanbod mag in de buitenruimte die daarvoor aangewezen is (bv Cruyff Court). Of op een andere plek in de gemeentelijke openbare ruimte die daarvoor geschikt is. Dit mag alleen onder begeleiding van een buurtsportcoach of van een andere ‘geschoolde’ begeleider.

Gebruik van buitenruimtes van derden is toegestaan, onder begeleiding van een aangewezen trainer, een buurtsportcoach of andere ‘geschoolde’ begeleider. Dit alleen met medeweten en toestemming van de eigenaar (in dit geval de school). 

Dezelfde richtlijnen die gelden voor activiteiten op buitensportcomplexen en de hierboven genoemde voorwaarden. 

We kunnen helaas niet voorzien in de levering van diverse materialen op alle complexen, we gaan graag nader in gesprek om te kijken welke creatieve oplossingen hiervoor zijn. 

Het is onder voorwaarden mogelijk een golfterrein open te stellen als wandelgebied. Omdat het geen openbaar gebied betreft vindt openstelling wel plaats onder verantwoordelijkheid van de eigenaar van het terrein. Het is daarbij belangrijk dat bij de entree wandelaars gewezen worden op het in acht nemen van de RIVM (hygiëne)regels en dat er ook op wordt toegezien dat deze nageleefd worden. 

Voor sporters vanaf 19 jaar is het toegestaan om buiten te sporten of te bewegen, gezamenlijk dan wel in groepsverband, mits de 1,5 meter gewaarborgd blijft. Het sporten en bewegen kan in de openbare ruimten dan wel op de buitensportaccommodaties.

Als gekozen wordt om in de openbare ruimten te gaan sporten, dan wordt wel verwacht dat een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid te neemt en erop let niet voor overlast te zorgen voor de buurt. Denk hierbij aan geluidsoverlast of het ontstaan van té grote groepen. Als het op een plek of tijdstip erg vol of druk is, waardoor het lastig wordt om de afstandsregels aan te houden dan is het verzoek om de activiteiten op een andere plek of een ander tijdstip te organiseren.

Alle trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar blijven ongewijzigd: georganiseerd en onder begeleiding sporten op de buitensportaccommodaties dan wel de Cruijff Courts of Playgrounds.  

Voor de niet-georganiseerde sporten gelden dezelfde gezondheidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.

PERSONAL TRAINING

Het is onder voorwaarden mogelijk om livestream lessen op te nemen op locatie. Het is daarbij belangrijk om de RIVM (hygiëne)regels in acht te nemen wanneer je met meerdere mensen (maximaal 3) deze training opneemt. In dit kader blijft gelden ook dat er voor volwassenen nog geen georganiseerde sportactiviteiten op locatie mogen worden aangeboden. 

Vanaf 11 mei mogen deze activiteiten weer opgestart worden. Volwassenen mogen weer in de buitenlucht trainen, ook hier gelden de algemene regels van het RIVM en dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden. Neem contact op met jouw sportaanbieder om te kijken welke mogelijkheden er weer zijn.  

COMMUNICATIE EN PLANNING

Je kunt hiervoor gebruik maken van het sportprotocol van NOC*NSF. Natuurlijk denken wij, als adviseurs van MOOIWERK, graag mee over communicatie en inzet van ouders van niet-leden.  

 Er is geen goedkeuring door de gemeente nodig van sportspecifieke protocollen of aanvullende richtlijnen van de bond. Wel vragen we om melding van de activiteiten die gaan plaatsvinden op de gemeentelijke buitensportcomplexen, zodat we zoveel mogelijk sportaanbod met elkaar kunnen realiseren voor de doelgroep.