Informatie over CORONAVIRUS in relatie tot SPORTAANBIEDERS

& veelgestelde vragen met antwoorden uit Breda

Tijdens de persconferentie van 24 juni heeft premier Rutte aangegeven dat de COVID-19 maatregelen rondom zowel de binnen-als buitensport versoepeld worden. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners de kans krijgen om mee te doen, dus ook de niet-leden van een vereniging. Deze bredere versoepeling heeft betrekking op de sportmogelijkheden vanaf 1 juli.

Heb je vragen? Neem dan zeker contact met ons op. Telefonisch of per mail: info@mooiwerkbreda.nl

Spelregels voor sport

In het kort de spelregels voor het sporten:

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Behalve in de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Hier zijn ze nog gesloten.

Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Tijdens de beoefening dient daarbij rekening gehouden te worden met:

Mocht je jouw horeca of terras willen open dan geldt het protocol van Koninklijke Horeca Nederland. Ook de sportbonden hebben dit in veel gevallen opgenomen in hun corona-protocol.  

Mocht je een eigen binnensportaccommodatie hebben dan dien je rekening te houden met het afwegingskader binnensport.

Met betrekking tot de sportaccommodaties en wedstrijden dien je rekening te houden met de volgende bepalingen:

 • Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
 • Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.
  – Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  – Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
  – Vermijd drukte.
  – Was vaak je handen.
 • Sport- en fitness clubs mogen per 1 juli, rekening houdend met het protocol van NL ACTIEF weer open.
 • Binnensportaccommodatie mogen weer open per 1 juli. De verwachting is dat een deel van de gemeentelijke sportaccommodaties in Breda per 6 juli weer open gaan. De douche en kleedruimtes zullen voorlopig gesloten blijven. Houd hiervoor deze website in de gaten.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Kantines mogen weer open vanaf 1 juli. Houdt hierbij rekening met het protocol van Koninklijke Horeca Nederland.

Wij staan voor jou klaar!

Ook in deze tijden, waarin we weer meer ruimte krijgen, willen wij jullie zo goed mogelijk adviseren. Laat ons weten wat er zoal op de club speelt. Loop je ergens tegen aan? Bel of mail ons.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Van maandag t/m vrijdag zijn onze adviseurs Sport & Recreatie te bereiken voor alle vragen.  Zowel corona-gerelateerd, als vereniging gerelateerd.
 • Informatie over steun en compensatiemogelijkheden (landelijk en lokaal).
 • Hulp indien gewenst bij het aanvragen van compensatieregelingen. 
 • Meedenken over je als vereniging omgaat met verruiming van de maatregelen. 
 • Hulp bij praktische vraagstukken waar je als sportaanbieder tegenop loopt.

Daarnaast gaat de bal voor ons ook weer rollen, zowel kinderen als volwassenen kunnen weer gaan sporten en ook wij staan weer te popelen om bij jullie langs te komen. Niet zozeer om te sporten en bewegen, maar om samen met jullie de club te versterken en te kijken naar de toekomst. Met veel sportverenigingen hebben wij de afgelopen tijd contact gehad over de effecten die het virus met zich heeft meegenomen.

Daarom is het goed om te weten dat ook wij weer (fysiek) naar de sportverenigingen en sportclubs toe mogen. Dit houdt in dat wij – naast onze digitale inzet van de afgelopen periode – vanaf 1 juni weer fysiek een ontmoeting mogen inplannen met jullie. Natuurlijk zijn jullie ook van harte welkom bij ons op kantoor aan de Gasthuisvelden voor een goede bak koffie. Tijdens de afspraak houden wij rekening met de richtlijnen vanuit het RIVM.

Heb je vragen over ledenwerving en behoud, vrijwilligers, communicatie, financiën, toekomstplannen, sociale veiligheid of ben je opzoek naar een samenwerking en wil je eens sparren met ons? Neem dan gerust contact op. Natuurlijk zijn wij ook voor een kennismaking of bijpraatmoment beschikbaar. Graag zelfs!

Blijf daarnaast op de hoogte van ontwikkelingen en best practices in de sport voor Breda via onze nieuwsbrief. Heb jij jezelf als organisatie nog niet aangemeld, maar heb je wel interesse? Schrijf je hier dan in:

Landelijke en lokale compensatieregelingen en hulp voor de sport

Op dit moment zijn er diverse compensatieregelingen in de maak, dan wel al in werking getreden. Zowel landelijk als op lokaal niveau.

Lokaal

Breda heeft een hulpmaatregelenpakket samengesteld voor de periode 1 april tot en met 30 september 2020. Dit pakket van de gemeente biedt effectieve hulp en (financiële) verlichting voor specifieke doelgroepen.  De belangrijkste maatregelen voor sportverenigingen zijn: 

 • De huur voor gemeentelijke sportaccommodaties worden tijdelijk kwijtgescholden
 • Het bieden van maatwerk om het bestaansrecht van verenigingen te waarborgen

Meer informatie hierover vind je hier.

Rabobank wil in deze hectische tijd hulp bieden aan verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven via het Rabobank Coöperatief Fonds voor. Je kan een beroep doen op dit fonds als je in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit (uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten of reguliere horeca-omzet). Ook kan je een aanvraag indienen voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis. Kijk hier voor meer informatie.

De adviseurs Sport & Recreatie van MOOIWERK blijven het eerste aanspreekpunt voor reguliere ondersteuningsvragen en vragen omtrent het coronavirus van jouw vereniging. Het zijn bijzondere tijden met veel zorgen en onzekerheid. Ook als je als bestuurder even je hart wilt luchten kun je bij de adviseur terecht. Onze collega’s werken veelal vanuit huis. Benieuwd hoe je hen kunt bereiken? Klik hier om te zien wie de adviseur van jouw club is en wat zijn e-mailadres en 06-nummer is.

Landelijk

Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Ledenvergadering (hierna: “ALV”) gepland. Deze kon niet op normale wijze doorgaan en het was de vraag hoe je hier het beste mee om kon gaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat er al veel mogelijk is (zowel online als fysiek), zeker nu onlangs de tijdelijke Corona-spoedwet is goedgekeurd. Deze wet vervalt op 1 september 2020. 

Corona-spoedwet biedt verschillende opties. Het bestuur kan kiezen voor het houden van een vergadering via elektronische weg, ook als dit niet in de statuten geborgd is of de ALV uitstellen. Door de versoepelingen is een fysieke ALV ook weer mogelijk met inachtneming met de geldende richtlijnen. De mogelijkheden worden hieronder kort beschreven:

 • De ALV uitstellen. Dat kan tot 4 maanden na de datum waarop de ALV (volgens de statuten) gehouden zou moeten worden. Dat geldt dus ook voor het vaststellen van de jaarrekening. 
 • De ALV als niet fysieke bijeenkomst voorbereiden en de stemmen vooraf ophalen.
 • Volledig online ALV inclusief stemtool organiseren. In dit geval wordt de ALV op normale wijze voorbereid, maar wordt de vergadering uitgezonden via Teams, Zoom, Google, of een andere tool en kunnen de leden tijdens de vergadering digitaal stemmen. 
 • Een fysieke ALV houden, rekening houdend met de geldende richtlijnen van het RIVM. 

Meer informatie op deze spoedwet vind je hier. 

De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Wat betreft deze compensatiebijdrage kwijtschelding huren sportverenigingen en de stimuleringsregeling voor amateursportverenigingen met een (gedeeltelijke) eigen accommodatie: is het de verwachting dat uiterlijk 15 juli de regelingen gepubliceerd zullen worden. Meer informatie hierover vind je hier.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus.

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?
De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

 • Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.
 • Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.
 • Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per drie maanden.
 • Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.
 • De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen?

Eind juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Wij begrijpen dat je zo snel mogelijk meer wilt weten. Wil je een bericht krijgen als er meer bekend is over de regeling? Schrijf je hier in voor de TVL-updates. Zodra er meer bekend is, krijg je automatisch een bericht.

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ) wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode. Er zijn een aantal verschillen. We beschrijven ze hier kort. Deze nieuwe voorwaarden van de NOW worden nog nader uitgewerkt. We streven naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020.

Er zijn enkele aanpassingen voor de NOW 2.0 regeling t.o.v. de eerste NOW regeling, te weten:

 • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
 • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
 • Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
 • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
 • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Klik hier voor verdere informatie.

Door de coronacrisis hebben meer gezinnen te maken met geldzorgen. Veel kinderen en jongeren kunnen daardoor niet meedoen met voetbal, hockey, dansen, muziek of judo. Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Zij betalen de contributie of het lesgeld voor sport en cultuur voor deze kinderen.

Ken jij een kind dat ook mee wil doen maar waar thuis te weinig geld is? Of wil je helpen? Klik hier voor meer informatie.

Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. 

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, kunnen zij bijzonder uitstel van betaling vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je schriftelijk motiveert dat je door de corona crisis in de problemen bent gekomen, verleent de Belastingdienst je uitstel van betaling. Direct als je verzoek tot uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst invordering van de belastingen stil. Pas daarna zal zij je verzoek inhoudelijk beoordelen aan de hand van de gebruikelijke vereisten voor verlening van uitstel. Ook zal de Belastingdienst de komende tijd de verzuimboete voor niet (tijdige) betaling achterwege laten of terugdraaien. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Als sportorganisatie kan je financiële schade ondervonden hebben die het directe gevolg is van de aankondiging van het kabinet op 15 maart 2020 om de sportclubs voorlopig te sluiten. Hierdoor ben je wellicht inkomsten misgelopen uit bijvoorbeeld de kantine, contributie, toernooien, sponsoring en/of verhuur. Om dit liquiditeitsprobleem te kunnen opvangen kunt u bij uw bank een aanvraag indienen voor een tijdelijke lening, een zogenaamd Noodkrediet. De bank zal een borgstelling van u vragen, omdat zij de zekerheid wil dat de lening wordt terugbetaald. Voor die borgstelling kan je bij Stichting Waarborgfonds Sport terecht. Meer informatie vind je hier.

Vraag & Antwoord

Naar aanleiding van de uitbreiding van de verspreiding van het virus zijn er vragen bij sport- en recreatie aanbieders (en organisatoren) over de gevolgen hiervan voor de sportactiviteiten in Nederland. Staat jouw vraag er niet bij? Mail deze dan naar de adviseur van jouw gebied of naar info@mooiwerkbreda.nl en we komen er zo snel mogelijk op terug.

ALGEMENE VRAGEN

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. 

Trainers blijven zo veel als mogelijk op 1,5 meter afstand.
Het protocol van de sportbond is hierin leidend.

Samenkomsten van jongeren tot en met 18 jaar zijn weer toegestaan. 

Nee er is geen maximale groepsgrootte bepaald. In de protocollen van de bond kan wel een maximaal aantal deelnemers per veld staan. Houd je hieraan. 

BESTUURSVRAAGSTUKKEN

Door de spoedwet Corona is het mogelijk om een digitale ALV te organiseren. In dit artikel van NOC*NSF kan je hier meer informatie vinden.

Als er niets in de statuten staat, mag je digitaal vergaderen. Via Zoom, Google Hangouts, Skype of Microsoft Teams kun je bestuursvergaderingen door laten gaan. Hierdoor kun je toch essentiële zaken regelen. Mochten er door ziekte weinig bestuursleden aanwezig zijn, check dan de statuten om te achterhalen wat het minimaal aantal bestuursleden is om besluitvorming te kunnen doen. Als er niks in staat, kun je doorgaan met vergaderen. Staat er wel een minimum in en zit je eronder dan ben je als bestuur niet bevoegd om besluiten te nemen. Commissievergaderingen kunnen ook digitaal gehouden worden, tenzij statuten dit verbieden.

Nee niet zolang je als bestuur altijd de overheid, het RIVM, de wet en de statuten  van de vereniging volgt. Zolang je dat doet kan jou als bestuur niets verweten worden. Het gaat namelijk om kennis van algemene bekendheid. Dit houdt in dat mensen weten dat er een risico is om besmet te raken. Dat is inherent aan het feit dat ze weer naar buiten gaan en een stuk eigen verantwoordelijkheid. Dat kan de club lastig kwalijk worden genomen. Bestuurdersaansprakelijkheid wordt dan ook niet snel aangenomen. In de rechtspraak gaat het altijd over ernstige fouten. Er moet iemand persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt.

FINANCIEEL

Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, hoeft/ mag de vrijwilliger dus niet doorbetaald worden.

Ook bij sponsoren heerst er nu veel onduidelijkheid. Veel sponsoren zijn vaak lokale ondernemers, waarvoor de corona crisis een harde klap kan zijn. Nu is het juist een geschikt moment om je als club richting je sponsoren te richten en jouw waarde te laten zien. Als vereniging kan je hen wellicht juist nu helpen. Stuur bijvoorbeeld een mail naar de sponsors waarin je je hulp aanbiedt. Misschien heeft het restaurant wel een tijdelijk afhaalmenu te promoten, de fitnessschool een Thuisfit-programma en het huiswerkinstituut een hulpmiddel voor ouders voor het organiseren van het thuis leren. Je weet het niet, dus reden te meer om het te vragen.

Klik hier voor een voorbeeld e-mail en meer informatie.

Het advies is om nu de bestaande relaties goed te onderhouden. Niet vragen om sponsorgelden, maar ze betrekken bij wat er nu gebeurt in de club en hoe hard dit jullie raakt. Als alles weer ‘normaal’ is, kun je gaan oogsten op basis van goede relaties.

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer hierover is te vinden op de website van Netwerk in de sport. Klik hier.

Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV.

Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Je bent dus niet verplicht om de vrijwilligersvergoeding te betalen.

De conclusie is dat we vast kunnen houden aan het uitgangspunt dat alle leden ook voor dit ongewone jaar gewoon volledig aan hun contributie verplichtingen moeten voldoen. Tenzij de eigen statuten van de vereniging een tussentijdse opzegmogelijkheid bevatten waarin dit anders is geregeld. Als het gaat om extra betalingsverplichtingen voor het lid die niet bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap zijn verbonden, ligt het anders. Dit kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn voor extra activiteiten, zoals een zomerkamp dat niet doorgaat. Daarvoor geldt het ‘algemene’ contractenrecht en kan restitutie of opschorting van de betalingsverplichting wel aan de orde zijn.

Klik hier voor meer informatie voor sportverenigingen en commerciële sportaanbieders.

Daarbij komt nog eens dat mocht je als goedwillende bestuurder overwegen om de contributie stop te zetten of lidmaatschappen te bevriezen. Let dan op, want deze goede bedoelingen kunnen zomaar eens slecht uitpakken! Een besluit om de contributie stop te zetten moet eigenlijk genomen worden door de algemene ledenvergadering (ALV). Laat het nu zo zijn dat het organiseren van de ALV in deze tijd de nodige uitdagingen heeft. Het stopzetten van de contributie heeft namelijk tot gevolg dat de club één van de grootste inkomstenbronnen mist. Hoewel er in deze periode op sommige posten minder kosten zijn, loopt een groot deel van de kosten gewoon door. In de begroting is rekening gehouden met contributie-inkomsten voor een heel seizoen. Het stopzetten of verlagen van de contributie valt NIET onder omzetdaling omdat het een initiatief is van de vereniging. Om deze reden kan het gevolgen hebben voor de landelijke maatregelen die de overheid nu aanbiedt (NOW, TVL, etc.). Op korte termijn kan de contributie stop dus een verbetering of oplossing lijken, maar op langere termijn kan het in grotere zorgen resulteren. In dit artikel lees je meer over de financiële maatregelen die je als club al kunt treffen. Mocht je als vereniging in financiële problemen komen doordat je bijvoorbeeld geen contributie meer int, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur. In theorie kan het dus zijn dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte keuze en het voorbijgaan aan de ALV in de besluitvorming.

Ons advies
Het is normaal gesproken altijd goed om uit te gaan van de wettelijke bepalingen en uitgangspunten. De maatregelen rondom het coronavirus kunnen echter leiden tot bijzondere situaties. Voor zowel sportverenigingen als commerciële aanbieders willen wij vanuit MOOIWERK adviseren om in ieder geval transparant te communiceren naar je leden. Ga daarnaast  in gesprek met je leden. Veel leden weten niet dat de vereniging wel gewoon kosten maakt, ook al gaan de trainingen niet door. In veel gevallen lopen huurkosten, abonnementen, bondsafdrachten, trainerskosten (als zij in dienst zijn van de vereniging) en kosten voor nutsvoorzieningen gewoon door. Leg dit uit aan de leden zodat ze er begrip voor hebben dat de inning van de contributie gewoon doorgaat.

Denk na over compensatie voor je leden. Het is verstandig om de contributie nu gewoon door te laten lopen. Wel kun je nadenken over mogelijkheden om de leden te compenseren. Dit kunnen bijvoorbeeld extra lessen zijn, een gedeeltelijke teruggave van de contributie of een korting op het volgende seizoen. Neem dit besluit met de ALV als de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging duidelijk zijn. Communiceer nu al wel naar je leden dat jullie nadenken over een mogelijke tegemoetkoming. Organiseer een aanspreekpunt voor leden die het echt niet kunnen betalen en geef de leden de kans om een extra donatie te doen. Door oog te houden voor het grotere geheel en elkaars belangen, voorkom je zo onrust binnen je sportclub.

De gemeente compenseert voor de hele periode dat de sportvereniging een gemeentelijke sportaccommodatie huurt en daarvan geen gebruik kan maken door de verplichte sluiting. Dit betekent dat de huur niet betaald wordt aan de gemeente of dat de huur wordt terugbetaald. De maatregelen voor onze huurders gelden tot 1 oktober 2020. Ruim voor die datum wordt bekeken of verlenging nodig is.

Als de bestaanszekerheid van verenigingen in het geding komt, kunnen we vanuit MOOIWERK samen met de gemeente Breda maatwerk leveren. Daarnaast stelt de gemeente Breda een budget beschikbaar van € 250.000,- van waaruit dat maatwerk geboden kan te worden. De gemeente Breda past het maatwerk toe als middel om bestaanszekerheid te garanderen, niet als compensatie voor gederfde inkomsten. Dus maatwerk betekent niet per definitie financiële steun of een lening. 

VEILIGHEID EN HYGIËNE

Op het buiten sporten zijn de algemene RIVM-richtlijnen, het sportprotocol van NOC*NSF (Protocol verantwoord sporten) en eventueel het sport specifieke protocol van de betreffende bond van kracht. De gemeente stelt geen extra hygiëneprotocol op.

Dit is aan de sportaanbieder zelf. Dit is geen voorwaarde, maar kan wellicht een goede toevoeging zijn. Dit zal per sportcomplex verschillen.

De kans dat je besmet raakt doordat je een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig je handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Nee. Handhaving is bereikbaar wanneer er ondanks het poortbeleid toch ‘illegaal’ gebruik gemaakt wordt van het sportcomplex, door jongeren die willen sporten zonder begeleiding of buiten de georganiseerde activiteit(en) om. 

Hiervoor geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.

De bloktijdregeling komt in deze situatie te vervallen. Wanneer op het complex sportactiviteiten door derden worden georganiseerd, is de betreffende organisatie verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen.

Ja, iedereen kan getest worden. Aanmelden kan door te mailen naar: coronatestzorg@ggdwestbrabant.nl of te bellen naar 085-0785810. Zie voor meer informatie: https://www.ggdwestbrabant.nl/professionals/coronatestzorg 

GEBRUIK ACCOMODATIE

Ja dit mag, mits de 1,5 meter voor mensen van 19 jaar en ouder hier gewaarborgd wordt. 

Kantines en terrassen mogen per 1 juli weer open. Houdt hierbij de richtlijnen van Horeca Nederland in de gaten. 

AANBOD VOOR NIET-LEDEN

De sportaanbieder mag dit zelf organiseren. Het is mogelijk om een verzoek in te dienen bij Breda Actief of met de adviseurs van MOOIWERK in overleg te gaan welke ondersteuning mogelijk is.  

COMMUNICATIE EN PLANNING

Je kunt hiervoor gebruik maken van het sportprotocol van NOC*NSF. Natuurlijk denken wij, als adviseurs van MOOIWERK, graag mee over communicatie en inzet van ouders van niet-leden.