Wet- en regelgeving

Als vereniging of stichting krijg je te maken met verschillende wetten en regels. De adviseurs van MOOIWERK kunnen je helpen met eenvoudige juridische vragen. Bij complexere vragen verwijzen we je door naar het juridisch loket of een jurist/advocaat, waar mogelijk uit ons eigen netwerk.

Misschien wordt jou vraag al beantwoord door de onderstaande onderwerpen.
Wil je meer informatie of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Wanneer ben je vrijwilliger?

De Belastingdienst heeft een aantal regels opgesteld over wanneer je vrijwilliger bent en wanneer niet. Je bent een vrijwilliger als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

  1. Je werkt voor een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld, een sportvereniging of sportstichting of een ANBI
  2. Je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting
  3. Je doet de werkzaamheden niet voor je beroep
  4. De vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Voor meer informatie klik hier

Privacywet (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-wet van toepassing. Ook als vrijwilligersorganisatie, verenigingen of stichting heb je te maken met deze wet. De adviseurs van MOOIWERK hebben een stappenplan ontwikkelt waarmee je je organisatie AVG-bestendig maakt. Klik hier om naar het stappenplan te gaan.

Vrijwilligerswerk doen met een uitkering

Heb je een WW-uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en om andere mensen te ontmoeten. Je hebt wel toestemming van het UWV nodig voordat je met vrijwilligerswerk kunt beginnen. Klik hier voor meer informatie.

Heb je een Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering? En wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om andere mensen te ontmoeten. Het UWV wil wel weten dat je dit doet. Geef daarom altijd door dat je vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Klik hier voor meer informatie.

Vrijwilligersvergoedingen

De Belastingdienst heeft regels over de vergoeding die een vrijwilliger belastingvrij mag ontvangen. Toegestane vergoedingen belastingvrij per 1 januari 2019:

  • Per uur: tot 23 jaar 2,50 euro, 23 jaar en ouder 4,50 euro
  • Maximaal 150 euro per maand
  • Maximaal 1700 euro per jaar

Meer informatie

Alcohol schenken

Organisaties en sportclubs met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht hebben een drank- en horecavergunning nodig. Hier vind je terug hoe dit voor Breda bepaald is.

Staan er vrijwilligers achter de bar dan moet er minimaal altijd 1 iemand aanwezig zijn die een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken heeft: www.nocnsf.nl/iva of een SVH Verklaring Sociale hygiëne.

Schenkingen: ANBI of SSBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als je je  voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier voor meer informatie.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst hebben deze belastingvoordelen. Voornamelijk van toepassing op stichtingen. Meer informatie.

Is je organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kan je organisatie gebruikmaken van een belastingvoordeel. Je hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die je ontvangt. Kijk hier voor meer informatie.

Scroll naar top
X
X
X