Wet en regelgeving

Het is misschien wel iets waar je het liefst zo min mogelijk mee bezig bent. Maar toch krijg je er mee te maken: wet- en regelgeving. Jouw vrijwilligersorganisatie functioneert namelijk als organisatie en en daarbij komt geregel kijken. Is het lastig? Soms. Kunnen wij je erbij helpen? Ja! MOOIWERK legt je de belangrijkste dingen uit op deze pagina.

Vrijwilligersvergoeding

Als organisatie kun je ervoor kiezen om vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding te geven. Het gaat hierbij om een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Over vrijwilligersvergoedingen tot dit bedrag betaal je geen belasting of premies.

Om gebruik te maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet er sprake zijn van een vrijwilliger. De Belastingdienst stelt de volgende eisen aan een vrijwilliger. De vrijwilliger:

 • verricht werkzaamheden voor een organisatie die niet valt onder de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld of voor een sportvereniging of sportstichting of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
 • is niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting;
 • voert de werkzaamheden niet voor zijn beroep uit;
 • krijgt de vergoeding voor het vrijwilligerswerk. Het gaat dus om een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
 • Bekijk hier alle regels en voorwaarden die de belastingdienst voorschrijft m.b.t. de vrijwilligersvergoeding. 

WBTR

Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in werking. Dit is een wet die er voor moet zorgen dat het bestuur binnen vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen goed is en blijft. Ook wordt hiermee de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders geregeld.

Check gelijk of je voldoet

Ben je benieuwd of jouw organisatie voldoet aan alle eisen die deze nieuwe wet met zich meebrengen? En of jullie statuten aangepast moeten worden? In deze checklist WBTR kan je dit punt voor punt bekijken. Veel gestelde vragen kun je hier vinden.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-wet van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) bewaren. De regels gelden zowel voor het bewaren van gegevens in digitale bestanden als in mappen op een plank. Beide moeten veilig worden opgeborgen, zodat onbevoegden er niet zomaar bij kunnen. Benieuwd hoe je jouw organisatie AVG-bestendig kan maken? Wij hebben dit stap voor stap voor je uitgewerkt in een stappenplan.

UBO’s (de uiteindelijke belanghebbende)

In juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Je denk nu waarschijnlijk: is dat belangrijk voor een vrijwilligersorganisatie? Het antwoord is ja. Onderdeel van deze wijziging is namelijk dat alle organisaties, dus ook stichtingen en verenigingen, moeten registreren wie hun UBO’s zijn. Deze registratie moet je doen bij de Kamer van Koophandel.

Wat zijn UBO’s?

Iedere organisatie heeft een of meer UBO’s. UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of mensen die meer dan 25% stemrecht hebben bij een statutenwijziging van een stichting.

Wie zijn de UBO’s van jouw organisatie?

Organisaties zijn verplicht om na te gaan of er één of meerdere UBO’s zijn binnen hun organisatie. Dat geldt dus ook voor jouw stichting. Voor stichtingen en verenigingen zijn dat natuurlijke personen die:

 • voor meer dan 25% begunstigde van het vermogen zijn;
 • meer dan 25% stemrecht hebben;
 • feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen hebben.

Is er binnen jouw stichting of vereniging niemand die voldoet aan deze criteria? Dan betekent dat automatisch dat alle bestuurders van jouw organisatie worden aangewezen als UBO. Concreet betekent dit dat je alle mensen die als statutair bestuurder van je organisatie in het Handelsregister staan ingeschreven moet inschrijven als UBO. Je schrijft ze in dit geval niet in op basis van een belang, maar omdat ze de functie van bestuurder hebben. Dit komt vaak voor bij stichtingen met een ANBI-status.

Inschrijven UBO-register

Inschrijven van UBO’s voor jouw organisatie doe je hier. Registratie is verplicht vanaf 27 maart 2022. Let er ook op dat je vanaf deze datum wijzigingen doorgeeft als bestuursleden wisselen. Meer informatie vind je op de website van de Kamer van Koophandel en NOV.

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Meer informatie over de voorwaarden, voordelen, en verplichtingen die horen bij het hebben van een ANBI-status vind je op de website van de Belastingdienst.

Opheffen stichting of vereniging

Wil je een vereniging of stichting opheffen? Dan is het belangrijk om het proces te volgen zoals dit staat omschreven in jullie statuten. Dit verschilt dus per organisatie. Punten waar je op moet letten bij het opheffen van een vereniging zijn bijvoorbeeld:

 • de termijn waarop je de vergadering uit moet schrijven
 • het percentage stemmen waarmee een voorstel aangenomen mag worden
 • het minimum aantal aanwezige leden voor een geldige stemming (quorum), etc.

Alle vereisten staan vermeld in jullie eigen statuten. Nadat er een formeel besluit is genomen, moet je de ontbinding melden bij de Kamer van Koophandel. Gebruik hiervoor dit formulier. Voor het opheffen van een vereniging of stichting hoef je niet naar een notaris, de uiteindelijke uitschrijving bij de Kamer van Koophandel is voldoende. Als je twijfelt of je het proces goed doorlopen hebt, dan kan het wel verstandig zijn om samen met een notaris te controleren of dit conform statuten is gebeurd.

Statuten & huishoudelijk reglement

Een stichting is een rechtspersoon en is opgericht bij de notaris. De notaris heeft daarbij de statuten van de stichting vastgesteld. Dat zijn de formele regels die gelden voor de stichting, gebaseerd op de wet. De meer materiele en praktische regels rondom de stichting, vaak een uitwerking van de formele regels, worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement en gelden zowel voor het bestuur als de vrijwilligers. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van een stichting. Deze kan de stichting zelf –via een bestuursbesluit-, dus zonder een notaris aanpassen.

Wil je aan de slag met het huishoudelijk reglement van jouw stichting of vereniging? We hebben een handig format opgesteld in samenwerking met Mark Advocaten. Dit format kan je gebruiken om het huishoudelijk reglement voor jouw stichting of vereniging op te stellen of een update te geven. Download het format in Word of PDF.

Voor stichtingen

Voor verenigingen

Nog vragen?

Heb je een vraag waarop je het antwoord niet hebt kunnen vinden? Of wil je graag persoonlijk met ons in gesprek? MOOIWERK staat voor je klaar! Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Vertel ons je naam!
Wil je graag dat we je bellen of mailen?
Op de hoogte blijven van belangrijk nieuws voor vrijwilligersorganisaties?
Scroll naar boven