VOEDSELBANK_1413

Ieder jaar zetten 70.000 Bredanaars zich vrijwillig in. De één wekelijks.
De ander dagelijks. En weer een ander één keer per jaar. Voor wie?
Voor zichzelf, voor een ander, én voor Breda!

In Breda kunnen vrijwilligers terecht bij bijna 2.000 maatschappelijke
organisaties en sportverenigingen. Deze organisaties vind je terug in allerlei sectoren. Denk aan Kunst & Cultuur, Natuur & Milieu, Sport &
Recreatie, Welzijn, Onderwijs & Educatie en Zorg & Gezondheid.

Vrijwilligers zijn van betekenis en verdienen continu aandacht. Om de
betrokkenheid en de inzet van Bredanaars in stand te houden en te
versterken, is blijvende ondersteuning nodig. Daar gaat
MOOIWERK samen met Breda voor.

Workshops-bijeenkomsten-MOOIWERK

Missie

EEN GOED BREDAAS VRIJWILLIGERSKLIMAAT

Het doen van vrijwilligerswerk draagt bij aan positieve gezondheid,
welzijn en plezier. Vrijwilligerswerk maakt Breda een mooie stad waar
het fijn is om te wonen, te werken en te zijn. Wij willen, waar nodig, de
kwaliteit en de infrastructuur van Bredaas vrijwilligerswerk verbeteren.
Vrijwilligers bepalen zelf wat ze doen en onder welke voorwaarden.
Wij zetten ons in voor alles wat nodig is om vrijwilligerswerk in Breda
goed te laten draaien. Dit doen we vanuit onze kernwaarden:

FLEXIBEL
DESKUNDIG
PERSOONLIJK
VERBINDEND

VOEDSELBANK_1549

Visie

IEDERE BREDANAAR FAN VAN VRIJWILLIGERSWERK

De komende jaren zet MOOIWERK in op:
• Stimuleren en promoten van vrijwilligerswerk.
• Vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar brengen.
• Advies geven en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties.
• Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers door middel van workshops en bijeenkomsten.

Scroll naar top
X
X
X