Terugblik Sportcafé Breda en Seminar Subsidies & Fondsenwerving

Het eind van 2020 biedt voor ons een mooie gelegenheid om kort terug te blikken op de twee online bijeenkomsten die we in de laatste weken van dit jaar georganiseerd!

Subsidies & Fondsenwerving

Zo hadden we maandag 30 november een seminar over ‘Subsidies en Fondsenwerving’. Tijdens deze seminar hadden waren er 85 deelnemers aanwezig uit allerlei sectoren binnen het Bredase vrijwilligerswerkveld. Gedurende het plenaire gedeelte namen we de organisaties mee naar het brede veld van financiële inkomstenstromen voor vrijwilligersorganisaties om ons vervolgens te richten op subsidies en fondsen. Vanuit Fondsenwervingonline was er aandacht voor het aanvragen van fondsen en hield de gemeente Breda een korte presentatie over de thematafels, wijkcentra en initiatieven. Hierna gingen de sectoren uiteen en voor de sport betekende dit dat we met ruim 40 deelnemers luisterden naar gastsprekers Ben Moonen van sportsubsidies.nl en Martin van Heugten (gemeente Breda). Zij vertelden over sportspecifieke mogelijkheden.

Het Bredaas Sportcafé

Een week later organiseerden wij vanuit MOOIWERK het Bredaas Sportcafé met als thema: ‘De toekomst van de sportaanbieder in Breda’. Met 60 deelnemers hadden we een mooi aantal om de avond met elkaar, maar op afstand, door te brengen. Dit gebeurde onder het genot van een (lokaal) hapje en drankje, want iedereen die zich had aangemeld kreeg persoonlijk een presentje van ons aangereikt. Ook op de inhoud viel er genoeg te beleven. Als eerst was het wethouder sport Daan Quaars die zijn waardering uitsprak voor de sportvrijwilligers. Janine van Kalmthout (Mulier Instituut) vertelde over de toekomst van de sportaanbieder i.r.t. het coronavirus en zag daarin ook vooral kansen. Vervolgens nam Arno Hermans (SportExperience) het woord over de toekomst van de sportaanbieder i.r.t. zijn visie op basis vanuit inzichten, ervaringen en good practices uit o.a. Scandinavische landen. Na een korte pauze was het slotwoord voor Justin Goetzee, die wat vertelde vanuit zijn ervaring binnen verschillende sportorganisaties over het toekomstbestendig maken en houden van een sportorganisatie. Was je dit keer niet bij ons Sportcafé? Zorg er dan voor dat je volgend jaar aansluit! Wij kijken er nu alweer naar uit. 

Al met al: twee geslaagde online evenementen waarvan we hopen dat het jullie inspiratie heeft gegeven om met positieve energie mee aan de slag te gaan. Benieuwd naar de workshops & bijeenkomsten die volgen in 2021? Neem dan hier een kijkje en ontdek hoe jij jezelf kunt blijven ontwikkelen!

Scroll naar boven