UBO’s (de uiteindelijke belanghebbende)

In juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Je denk nu waarschijnlijk: is dat belangrijk voor een vrijwilligersorganisatie? Het antwoord is ja. Onderdeel van deze wijziging is namelijk dat alle organisaties, dus ook stichtingen en verenigingen, moeten registreren wie hun UBO’s zijn. Deze registratie moet je doen bij de Kamer van Koophandel.

Wat zijn UBO’s?
Iedere organisatie heeft een of meer UBO’s. UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of mensen die meer dan 25% stemrecht hebben bij een statutenwijziging van een stichting.

Wie zijn de UBO’s van jouw organisatie?
Organisaties zijn verplicht om na te gaan of er één of meerdere UBO’s zijn binnen hun organisatie. Dat geldt dus ook voor jouw stichting. Voor stichtingen en verenigingen zijn dat natuurlijke personen die:

  1. voor meer dan 25% begunstigde van het vermogen zijn;
  2. meer dan 25% stemrecht hebben;
  3. feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen hebben.

Is er binnen jouw stichting of vereniging niemand die voldoet aan deze criteria? Dan betekent dat automatisch dat alle bestuurders van jouw organisatie worden aangewezen als UBO. Concreet betekent dit dat je alle mensen die als statutair bestuurder van je organisatie in het Handelsregister staan ingeschreven moet inschrijven als UBO. Je schrijft ze in dit geval niet in op basis van een belang, maar omdat ze de functie van bestuurder hebben. Dit komt vaak voor bij stichtingen met een ANBI-status.

Inschrijven UBO-register
Inschrijven van UBO’s voor jouw organisatie doe je hier. Registratie is verplicht vanaf 27 maart 2022. Let er ook op dat je vanaf deze datum wijzigingen doorgeeft als bestuursleden wisselen.

Meer informatie vind je op de website van de Kamer van Koophandel en NOV.

Heb je nog vragen? Kom naar het online vragenuurtje op maandag 21 maart, meld je hier aan.

Scroll naar boven