Contributie innen als sportvereniging: ja of nee?

Als sportvereniging contributie innen in deze tijd: ja of nee? De afgelopen periode hebben we verschillende vragen gekregen over het wel of niet innen van contributie, gezien het feit dat het voor sommige leden vanwege de coronabeperking niet mogelijk is om te sporten. Deze situatie zet leden én sportverenigingen voor een dilemma. Laat je een lidmaatschap doorlopen, en in je contributie – of juist niet? In dit artikel benadert MOOIWERK dit vraagstuk vanuit verschillende het perspectief van bestuurder én leden. Ook geven we je handvatten om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Bestuurders: contributie wel of niet innen?

Veel bestuurders van sportverenigingen zetten zich al ruim een jaar in om hun vereniging door deze coronacrisis heen te helpen. De goedwillende bestuurder denkt mee met haar leden en overweegt misschien al langer om de contributie stop te zetten of lidmaatschappen te bevriezen. Let op, want deze goede bedoelingen kunnen zomaar eens slecht uitpakken.

Laat het ALV beslissen

Een besluit om de contributie stop te zetten moet eigenlijk genomen worden door de ALV (Algemene Ledenvergadering). Laat het nu zo zijn dat het organiseren van de ALV in deze tijd de nodige uitdagingen heeft. Het stopzetten van de contributie heeft namelijk tot gevolg dat de club één van de grootste inkomstenbronnen mist. Hoewel er in deze periode op sommige posten minder kosten zijn, loopt in sommige gevallen een groot deel van de kosten gewoon door. In de begroting is rekening gehouden met contributie-inkomsten voor een heel seizoen. Het stopzetten of verlagen van de contributie valt NIET onder omzetdaling omdat het een initiatief is van de vereniging. Om deze reden kan het gevolgen hebben voor de landelijke maatregelen die de overheid nu aanbiedt (NOW, TASO, TVS etc.). Op korte termijn kan de contributiestop dus een verbetering of oplossing lijken, maar op langere termijn kan het in grotere zorgen resulteren.  

Mocht je als vereniging in financiële problemen komen doordat je bijvoorbeeld geen contributie meer int, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur. In theorie kan het dus zijn dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte keuze en het voorbijgaan aan de ALV in de besluitvorming. 

Leden: lidmaatschap wel of niet opzeggen?

Het is erg vervelend voor alle leden dat er nu helemaal niet of onder strenge beperkingen kan worden gesport. Gelukkig zien we bij de verenigingen nog steeds creatieve alternatieve manieren om toch (online) samen te komen en te sporten. Voor alle leden die het lidmaatschap of de betalingen stop willen zetten: let op, want dit is niet zomaar mogelijk!

Bekijk de mogelijkheden

Het kan zelfs voorkomen dat na een herinnering het verschuldigde bedrag wordt verhoogd. Als lid ben je namelijk met de vereniging verbonden via het lidmaatschap. Volgens de wet mag dit lidmaatschap elk jaar tegen het eind van het verenigingsjaar (boekjaar) worden opgezegd met een opzegtermijn van vier weken. In de statuten van jouw vereniging staat wanneer het boekjaar van de vereniging eindigt en kunnen mogelijkheden staan om tussentijds het lidmaatschap op te zeggen. Kijk dus goed wat je statuten hierover zeggen. Dat je als lid nu niet kan sporten, betekent niet dat je nu meer mogelijkheden hebt om het lidmaatschap op te zeggen of dat er minder contributie betaald hoeft te worden. 

Adviezen voor bestuurders 

Hieronder zetten we een aantal adviezen voor bestuurders op een rijtje. Neem dit mee in je overweging over jouw manier van handelen.

1. Communiceer met je leden

Veel leden weten niet dat de vereniging wel gewoon kosten maakt, ook al gaan (een gedeelte van) de trainingen niet door. In veel gevallen lopen huurkosten, abonnementen, bondsafdrachten, trainerskosten (als zij in dienst zijn van de vereniging) en kosten voor nutsvoorzieningen gewoon door. Leg dit uit aan de leden zodat ze er begrip voor hebben dat de inning van de contributie gewoon doorgaat. Download hier een voorbeeldbrief die je als bestuur naar je leden kunt sturen met een uitleg over de contributie-inning. 

2. Denk na over compensatie voor je leden

Het is verstandig om de contributie nu gewoon door te laten lopen. Wel kun je nadenken over mogelijkheden om de leden te compenseren. Dit kunnen bijvoorbeeld extra lessen zijn, een gedeeltelijke teruggave van de contributie of een korting op het volgende seizoen. Neem dit besluit met de ALV als de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging duidelijk zijn. Communiceer in dit geval al wel naar je leden dat jullie nadenken over een mogelijke tegemoetkoming.  

3. Organiseer een aanspreekpunt voor leden die het echt niet kunnen betalen

Je kunt nu eenmaal bij niemand in zijn of haar portemonnee kijken. Een vervelende situatie, die verzacht kan worden als er iemand beschikbaar is binnen jouw club of vereniging die hierover met ze kan praten. Maak het bespreekbaar en inventariseer op deze manier de situatie.

4. Geef de leden de kans om een extra donatie te doen

Vaak zijn leden welwillend en snappen zij als geen ander hoe pittig de huidige situatie is. Dus ook hoe jij als club of vereniging je hoofd boven water dient te houden. Geef ze de optie (stel het natuurlijk niet verplicht) om een extra donatie te doen, mocht die ruimte er zijn. Niet geschoten, is altijd mis. Je zal versteld staan van het inlevingsvermogen.

Dit zijn natuurlijk algemene adviezen en tips die wij jou kunnen geven. Mocht je vragen hebben over de specifieke situatie van jouw club, neem dan contact op met de MOOIWERK-adviseur van jouw gebied. 

 

Scroll naar boven