Belangrijke (extra) subsidies vanuit Gemeente Breda

Gemeente Breda stelt extra subsidie beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties & extra activiteiten. 

Heb je als vrijwilligersorganisatie financiële ondersteuning nodig als gevolg van de coronapandemie? Dan kun je vanaf nu t/m 30 september een extra subsidie aanvragen van maximaal 3000 euro.

Er zijn een paar belangrijke voorwaarden:

 • De dagelijkse leiding en beslissingsbevoegdheid in handen is van vrijwilligers (en niet in handen van betaalde mensen).
 • Je organisatie heeft nog geen gebruik heeft gemaakt van andere coronaregelingen.
 • Jouw organisatie heeft een financiële ondersteuningsbehoefte als gevolg van corona.
 • Per organisatie kan slechts één aanvraag op grond van deze regeling worden ingediend. Dit geldt ook voor alle aan de (vrijwilligers)organisatie gelieerde partijen/namen/labels etc.
 • Je reguliere activiteiten kunnen zonder subsidie niet plaatsvinden.
 • Je kunt aantonen voor welke activiteiten de middelen nodig zijn.
 • De subsidie moet in 2022 worden besteed aan bestaande activiteiten.

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De regeling bevat een budget van 35.000 euro. Elke aanvraag kan maximaal 3.000 euro bedragen. Je kunt meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden vinden op deze pagina. Het inschrijfformulier voor de subsidie is hier te vinden.

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Neem contact op met een adviseur van MOOIWERK, we kijken graag even met je mee.

 

KLEIN BEDRAG AANVRAGEN VOOR JOUW ACTIVITEIT?

Ben jij een kleine organisatie of initiatief en wil je een klein bedrag aanvragen om jouw activiteit of plan mogelijk te maken voor 2022? Er is een regeling voor kleine initiatieven die een bedrag onder de 5.000 euro willen aanvragen.

Deze initiatieven kunnen het hele jaar door aangemeld worden bij de gemeente Breda, totdat het subsidieplafond is bereikt. De gemeente kijkt of er verbinding mogelijk is met andere initiatieven en/of deze activiteiten bijdragen aan de resultaten uit dit kader. Voor 2021 is het subsidieplafond bereikt, maar voor 2022 zijn er weer nieuwe mogelijkheden! Dit zijn de criteria:

 • De subsidie kan 1 keer per jaar worden verleend voor activiteiten die aansluiten op het beleidskader tot een bedrag van 5.000 euro. 
 • Aanvragen van organisaties die subsidie ontvangen vanuit de thematafel plafonds komen niet voor de subsidie in aanmerking. 
 • Subsidieaanvragen voor activiteiten tussen 1 januari en 30 juni kunnen worden ingediend vanaf 1 november 2021 tot en met 1 maart 2022.  
 • Subsidie voor activiteiten tussen 1 juli en 31 december kunnen worden ingediend vanaf 1 mei tot en 1 september 2022.  
 • Per tijdvak is er een bedrag van 30.000 euro beschikbaar. 

Aanvragen kan via deze link: Subsidies Breda samen doen | Breda

Scroll naar boven