Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat schadelijk is voor iemands welzijn, zowel fysiek als mentaal en emotioneel, en komt overal voor. Op de werkvloer, op school, op straat, thuis en ook op sportverenigingen. De grens van wenselijk of onwenselijk gedrag wordt bepaald door vastgelegde regels en beleid, maar vooral ook door jou zelf als je ermee wordt geconfronteerd. Of het gedrag nu opzettelijk of onopzettelijk is, praat erover wat voor jou acceptabel is en wat niet. Maar, wat is nu eigenlijk grensoverschrijdend gedrag binnen sport en bewegen? Centrum Veilige Sport Nederland maakt onderscheid tussen de volgende uitingen van ongewenst gedrag.  

 

Discriminatie 

In Breda staan we voor inclusieve sport waarbij iedereen mee mag doen en zichzelf kan zijn. Discriminatie of uitsluiting op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, etniciteit, politieke overtuiging, burgerlijke staat of godsdienst en levensovertuiging is bij de Nederlands Grondwet artikel 1 verboden en strafbaar. Binnen de sport is er ook een vorm van gewenste discriminatie, bijvoorbeeld bij het organiseren van wedstrijden op niveau en leeftijd. Bij ongewenst grensoverschrijdend gedrag wordt er bijvoorbeeld gesproken over uitsluiting, uitschelden of ongelijkwaardige behandeling op grond van seksuele geaardheid of etniciteit. Meer weten over hoe je dient om te gaan met signalen van discriminatie, kijk dan op: Discriminatie- Centrum veilige sport Nederland 

 

Integriteit 

Onder integriteit wordt het open, eerlijk en transparant uitvoeren van de sport bedoeld. Een goed sportbestuur met een helder beleid en gedragsregels, naast de wettelijke regels en normen van fatsoen, geeft een goed voorbeeld en stelt anderen in staat dit te volgen. Het schenden van regels of het nalaten ervan, gaat ten koste van de integriteit van de sport. Voorbeelden daarvan zijn match-fixing, machtsmisbruik, criminele inmenging (bijvoorbeeld in geldstromen) en bedreiging. Mocht je meer willen weten over het voorkomen van niet integer handelen, kijk dan op: Integriteit- Centrum veilige sport Nederland 

 

Intimidatie en machtsmisbruik 

Het misbruiken van macht om bijvoorbeeld iemand in een richting te sturen die de misbruiker beter uitkomt of dingen te laten doen die iemand liever niet wil, is machtsmisbruik. Het beïnvloeden van iemands gedrag door deze angst aan te jagen is intimidatie. Voorbeelden van machtsmisbruik en intimidatie zijn een trainer die zijn positie misbruikt om spelers uit te sluiten, een bestuurder die zijn positie misbruikt om een contract wel of niet te verlengen of een sporter die zijn of haar tegenstander intimideert. Mocht je meer willen weten over intimidatie en machtmisbruik, kijk dan eens op: Intimidatie en machtsmisbruik- Centrum veilige sport Nederland 

 

Matchfixing 

Wedstrijdvervalsing, oftewel matchfixing, is een grote bedreiging voor de sport. Het beïnvloeden van wedstrijden door afspraken met tegenstanders door bijvoorbeeld omkoping of inzage in medische dossiers en blessures is in strijd met een open, eerlijke en transparante sport voor iedereen. Bestuurders, begeleiders en sporters hebben een meldplicht bij de sportbond of Centrum Veilige Sport Nederland voor matchfixing. Meer informatie over matchfixing vind je hier: Matchfixing- Centrum veilige sport Nederland 

 

Pesten 

Pesten is intimiderend gedrag dat structureel van karakter is en een ander fysiek, emotioneel en mentaal schade toebrengt. Pestgedrag, ook op social media, zoals buitensluiten, beledigen en sturen van ongepaste berichten, hoort niet bij sporten. Het geeft een onveilig gevoel, er moet dan ook snel en adequaat gehandeld worden. Op Centrum Veilige Sport Nederland vind je een Stappenplan Pesten die daarbij helpt : Pesten- Centrum veilige sport Nederland 

 

Seksuele intimidatie en misbruik 

Vormen van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele lading, met als doel of gevolg de waardigheid van een ander aan te tasten is seksuele intimidatie. Zeker als dit op een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende manier gebeurt. Meldingen van seksuele intimidatie of misbruik variëren tussen verbale intimidatie tot non-functionele en ongewilde aanrakingen, aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Een ongepaste aanraking of opmerking en het delen van beeldmateriaal met lichaamsdelen zijn voorbeelden van misdragingen in de sport. Als slachtoffer heb je altijd het recht om nee te zeggen en ook hiervoor geld een meldplicht voor bestuurders en begeleiders. Ben je slachtoffer of getuige van seksueel misbruik of intimidatie? Kijk dan op de slachtoffer infographic van Centrum Veilige Sport Nederland wat je kunt doen: Seksuele intimidatie en misbruik in de sport- Centrum veilige sport Nederland 

 

Verboden middelengebruik 

Bij verboden middelengebruik wordt als eerste aan doping gedacht. Het gebruik van deze middelen en wat wel en niet mag is internationaal vastgelegd en wordt bewaakt door de Doping Autoriteit. Middelen die ook schadelijk kunnen zijn maar niet op deze lijst staan, zijn bijvoorbeeld alcohol, hard- en softdrugs, spierversterkende middelen en alcohol. Misbruik van deze middelen is niet alleen schadelijk voor de gebruiker maar soms ook voor de vereniging. Bijvoorbeeld bij alcohol; schenk verstandig en drink met mate zodat grenzen niet overschreden worden. Daarbij is bezit, gebruik en verhandelen van verboden middelen op een vereniging niet toegestaan. Wees open over drugsgebruik en maak heldere afspraken met elkaar. Uiteindelijk willen we allemaal gezonder worden door op een leuke en veilige manier samen te sporten en bewegen. Meer informatie over verboden middelen kan je vinden op: Doping- Centrum veilige sport Nederland 

 

Mocht je naar aanleiding van deze onderdelen vragen hebben, weet de adviseurs van MOOIWERK dan te vinden.  

 

Bron: Centrum Veilige Sport Nederland. 

Scroll naar boven