Minimum subsidiebedrag BOSA-regeling verlaagd

Wil je als sportvereniging investeren in de accommodatie, sportmaterialen of duurzaamheidsmaatregelen treffen? Dan is de BOSA-regeling een hele interessante om aan te vragen. Deze regeling kan namelijk een gedeelte van de investering vergoeden. Per 1 januari 2022 wordt daarbij ook nog eens het minimale subsidiebedrag verlaagd tot 2.500 euro.  

Het minimale subsidiebedrag voor een aanvraag wordt gehalveerd van 5000 euro (2021) naar 2500 euro. Dit betekent dat verenigingen komend jaar ook voor kleinere investeringen aanspraak kunnen maken op de BOSA-regeling. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% (aanschaf materiaal of investeringen in de accommodatie) betekent dit dat er voor minimaal 12.500 euro moet worden geïnvesteerd. Voor duurzaamheid (30% subsidie) betekent dit een minimale investering van 8.333 euro. De te ontvangen subsidie is dus leidend en niet het investeringsbedrag van de sportvereniging. De subsidie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 12 maanden geleden. 

Over BOSA-regeling 

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:  

  • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie, duurzaamheidsmaatregelen, onderhoudscontracten en over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Hier valt ook de aanschaf van sportkleding onder.   
  • Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).    

Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.  

Klik hier voor de meest gestelde vragen + antwoorden.

Scroll naar boven