Nieuwe compensatieregelingen voor de sportsector in de pijplijn

De afgelopen periode heeft de overheid diverse financiële regelingen bekendgemaakt om de consequenties van de coronamaatregelen te verzachten. Sommige van deze regelingen zijn specifiek ter ondersteuning van de amateursport, andere zijn meer algemene regelingen waar ook amateurverenigingen gebruik van kunnen maken. Op dit moment worden drie specifieke regelingen sport opnieuw “ingericht”. Dit zijn:  

  1. TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 
  2. SPUK IJZ: Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 
  3. TASO: Tegemoetkoming Amateur Sportorganisaties COVID-19 

1. TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties)

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. Op dit moment betreft dat de huur voor de periode van 28 november tot en met 18 december. De kwijtschelding van de betreffende huur beslaat de periode 28 november tot en met 18 december. Een aanvraag kan worden ingediend door:  

  • de gemeente; 
  • de uitvoeringsorganisatie (lokaal sportbedrijf, of bijvoorbeeld zwembadexploitant); 
  • een particuliere vastgoedeigenaar voor de bij hun hurende amateur sportorganisatie zonder winstoogmerk; 
  • de gemeente kan ook aanvragen namens het lokale sportbedrijf of bijvoorbeeld zwembadexploitant. 

Voor deze periode is een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar. 

2. SPUK IJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden)

Gemeenten en exploitanten van ijsbanen en zwembaden doen er alles aan deze accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen is dit economisch niet rendabel, maar maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten, is een bedrag van € 13 miljoen beschikbaar.

3. TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties)

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies hebben gehad en financiële schade hebben geleden als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 7 miljoen 

Verwachte opening regelingen: 

De regelingen zullen vermoedelijk begin 2022 ingaan. De regelingen zullen kort daarvoor officieel gepubliceerd worden. De Dienst Uitvoering Subsidies-Instellingen van het Ministerie van VWS DUS-i (www.dus-i.nl) zal weer de uitvoeringsorganisatie zijn. Wij zullen je in die periode uiteraard hierover informeren. 

Ook interessant 

Naast de bovengenoemde sport specifieke regelingen is het natuurlijk ook interessant om de volgende algemene regeling in de gaten te houden: 

TVL (Tegemoetkoming vaste lasten) 

Voor organisaties die in het 4e kwartaal van 2021 30% of meer omzetverlies hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020, is er de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021.

NOW (Tegemoetkoming vaste lasten) 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kan je jouw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Tegemoetkoming voor de periode: november en december 2021 kan je aanvragen tussen: 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022.  

Meer informatie over de NOW kan je vinden via: NOW | UWV | Werkgevers.

Scroll naar boven