Update financiën: deze maatregelen kan jouw club treffen

Gesloten kantines en binnensportaccommodaties, stilgelegde competities en afgelaste seniorentrainingen. De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Hoe houd je als vereniging financieel het hoofd dan boven water in deze periode? Op dit moment zijn er verschillende maatregelen die je kunt treffen. Het kabinet maakte op 21 januari een nieuw maatregelenpakket bekend waarin de specifieke steunmaatregelen voor de sport worden verlengd en zij trekt daarvoor 240 miljoen euro uit, maar ook de gemeente Breda is afgelopen periode met een nieuw steunpakket gekomen. In dit onderstaande artikel heeft MOOIWERK de compensatieregelingen voor jou gebundeld.  

Landelijke regelingen

1) Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

Status
Vanaf 15 februari kunnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in het eerste kwartaal van 2021. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in dit kwartaal een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonsom.  

De volledige voorwaarden zijn te vinden op de website van het UWVwaar ook de tegemoetkoming kan worden aangevraagd. Ook voor het tweede kwartaal van 2021 komt weer de mogelijkheid om deze vergoeding aan te vragen. 

Heeft jouw sportclub: 

 • Personeel in dienst 
 • In drie aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de hele organisatie of concern) 

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier meer. 

2) Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

Status
Je kunt vanaf 15 februari (12.00 uur) Q1 2021 aanvragen. Je hebt tot 30 april 2021 (17:00 uur) om aan te vragen. 

Regeling in het kort
Naast een regeling voor de loonkosten is er ook een regeling voor de vaste lasten van een onderneming, of in dit geval, een sportclub. Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal €1.500 vaste lasten per kwartaal kunnen een beroep doen op de TVL (De vaste lasten worden voor de sector Sport en Recreatie bepaald op 34% van de omzet). De tegemoetkoming bedraagt 85% van de vaste lasten tot een maximale vergoeding van €330.000. Het loket voor het eerste kwartaal is nu geopend. Naar verwachting kan er vanaf mei een aanvraag worden gedaan voor het tweede kwartaal van dit jaar. 

Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen is te vinden via de website van RVO. 

Heeft jouw sportclub: 

 • Minimaal €1500,- aan vaste lasten in de periode oktober-december 
 • In dezelfde periode tenminste 30% omzetverlies 

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier meer. 

3) Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) 

Status
Het loket voor de TASO-Q4 is geopend. Van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021 kunnen amateursport-organisaties een aanvraag indienen. 

Regeling in het kort
Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €12.500. Voor de regeling is €29 miljoen beschikbaar. 

Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I. 

Is jouw sportclub: 

 • Een amateur-sportorganisatie en heb je;
 • Minimaal €1500 aan financiële schade over de periode oktober-december (na aftrek van eventuele NOW of TVL subsidie 
 • In dezelfde periode tenminste 10% omzetverlies 

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Meer informatie over de TASO-regeling vind je hier. 

4) Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) 

Status
Binnenkort opent het loket voor de TVS voor de gederfde huurinkomsten in Q4 2020 (1 oktober t/m 31 december 2020). Aanvragen is mogelijk vanaf 9 maart 2021. 

Let op: De tegemoetkoming kan alleen worden aangevraagd door de verhuurder, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders van sportaccommodaties. 

Regeling in het kort
Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Er is €30 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Informatie over de regeling is te vinden op de website van DUS-I. 

Is jouw sportclub: 

 • Officieel een amateursport-organisatie en huurt jouw club de accommodatie? 
 • Heeft de verhuurder de huur over Q4 (deels) kwijtgescholden? 

Dan komt de verhuurder van de accommodatie mogelijk in aanmerking. Lees hier meer. 

5) Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 

Status
Regeling bekend gemaakt, meer informatie wordt o.a. hier bekend gemaakt. 

Let op: De tegemoetkoming kan alleen worden aangevraagd door de verhuurder, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders van sportaccommodaties. 

Regeling in het kort
Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten en exploitanten van deze accommodaties hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om deze accommodaties open te houden. 

Vanwege de corona maatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er voor 2020 €100 miljoen beschikbaar en €80 miljoen voor de eerste helft van 2021 

 

6Borgstelling Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 

Status
Geopend. Doorlopende regeling. 

Regeling in het kort
Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren.  

Meer informatie hierover is te vinden op de website van SWS. 

Voor de bovenstaande regelingen hebben we gebruikt gemaakt van de informatie van de website van NOC*NSF

 

Lokale regeling:  

1) Steunpakket gemeente Breda 


Regeling in het kort

Met betrekking tot de huur voor gemeentelijke accommodaties heeft de gemeente een nieuw steunpakket voor sportorganisaties aangekondigd. 

 • Er wordt huurrestitutie toegekend aan huurders van gemeentelijke accommodaties die vanaf 14 oktober tot en met 31 december 2020 volledig gesloten zijn geweest of beperkt gebruikt konden worden: 
 • Aanbieders die binnensportlocaties huren krijgen voor de periode van 14 oktober tot 15 december een restitutie van 33%. Vanaf 15 december tot 1 januari krijgen zij een restitutie van 100%.  
 • Aanbieders die buitenvelden huren krijgen een huurrestitutie van 33%; 
 • Aanbieders die horecagelegenheden huren krijgen een huurrestitutie van 66%; 
 • De gemeente Breda verleend uitstel van betaling tot minimaal 1 maart 2021 op huurnota’s voor gemeentelijke accommodaties over de periode van 14 oktober tot en met 31 december 2020; 
 • Om in 2021 in te kunnen spelen op de actualiteit, reserveert de gemeente Breda eveneens €250.000,-.  

Over de periode vanaf 1 januari tot nu is nog niets bekend. 

Mocht je onvoldoende liquide middelen hebben om aan de kosten te voldoen of dreig je in financiële problemen te raken door corona? Neem dan contact op met sportbeleid@breda.nl 

Andere mogelijkheden 

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen. 

1) Rente en aflossing op een lening.  

Verenigingen die een lening hebben bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos Bank kunnen tijdelijk een deel van de betalingen bevriezen. Het aanbod verschilt per bank. Bij de meeste banken gaat het om een uitstel van 3-6 maanden van de aflossing (dus niet de rente) op een lening tot 2,5 miljoen euro. De lening wordt dan met 3-6 verlengd. Dit betekent dat je vereniging niet over 3-6 de achterstand in één keer hoeft af te lossen, maar wordt de lening wel volledig afgelost. Voor meer informatie over de mogelijkheden adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende bank. 

2) Vrijwilligerskosten 

Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, hoeft de vrijwilliger dus niet doorbetaald te worden. 

3) Belastingdienst 

Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen. 

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, dan verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en direct mails in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met de adviseur sport en recreatie van jouw gebied.  

Scroll naar boven