Inspiratie tijdens corona: het updaten van je leden

We zien onze leden op dit moment een stuk minder dan normaal. Om ze toch zoveel mogelijk betrokken te houden bij de club, is het een goed idee om ze geregeld een update te geven over de stand van zaken van de club tijdens de coronacrisis. Je zou elkaar online kunnen ontmoeten, er zijn voorbeelden van belrondes, maar je zou hen ook een mail kunnen sturen waarin je beschrijft hoe het de club momenteel vergaat. Leden zijn daar toch benieuwd naar en wellicht kunnen leden op bepaalde vlakken ook ondersteuning bieden na het lezen van de mail.

Hieronder vind je een prachtige voorbeeldmail die een voetbalvereniging naar haar leden heeft gestuurd.

Wil jij ook tips over hoe je je leden betrokken kunt houden tijdens corona? Neem contact op met de adviseur uit jouw gebied!

—————————————————————–

Voorbeeldmail R.K.V.V. DIA

“Beste DIA-leden,  

Het is moeilijk onze vereniging zo stil en leeg te zien. We missen de drukte op de voetbalvelden en de gezelligheid in de kantine. De berichten over wanneer we weer gewoon mogen voetballen blijven onveranderd en dat maakt het er niet makkelijker op.  

In dit bericht willen we een update geven over de mogelijkheden in het voetbal en kort aangeven hoe DIA er momenteel financieel voorstaat.  

Jeugd 
Onze jeugd kan gelukkig nog trainen en onderling wedstrijdjes spelen. We danken al onze loyale vrijwilligers en betrokken ouders, die dit voor onze jeugd mogelijk maken. Van trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters, bestuurskamerdienst, voetbalzaken tot facilitaire zaken.  

Senioren 
Maar de senioren kunnen al langere tijd niets, vanwege de strikte coronamaatregelen en in lijn daarmee ons besluit als bestuur ter waarborging van veiligheid en gezondheid van onze leden. We vinden als bestuur dat we dit niet langer kunnen volhouden zonder enig perspectief te bieden. We willen IEDEREEN de mogelijkheid bieden om weer te gaan voetballen. Daar waar mogelijk willen we dat als DIA faciliteren.  

We inventariseren momenteel bij alle senioren wie er willen trainen volgens de geldende beperkende maatregelen, namelijk in 2-tallen. Omdat we signalen kregen, dat voor een individueel team trainen in 2-tallen vaak niet haalbaar is, willen we team overschrijdend kijken. We kijken naar mogelijkheden om met behulp van andere teams en trainers, iedere zondagochtend trainingen in circuitvorm te organiseren. Mogelijk dat de senioren de 21e februari al kunnen gaan starten.  

Routekaart KNVB 
De KNVB heeft in navolging van het kabinet, ook een routekaart gemaakt voor het amateurvoetbal. Van de inmiddels twee overgebleven opties, lijkt de optie hervatting van de competitie niet meer reëel. Wij verwachten dan ook dat jeugd en senioren over gaan naar de KNVB Regio Cup, de andere optie van een kleinschalige regionale competitie. Voor meer informatie van de KNVB verwijzen we naar de website van de KNVB (klik hier).  

Alternatieven 
Vanuit het bestuur houden we vanzelfsprekend de berichtgeving van de KNVB nauwlettend in de gaten. Ook is er regelmatig overleg met de gemeente Breda en wordt geregeld het net opgehaald bij andere voetbalverenigingen, naast intensief contact met de OBA (Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbalclubs).  

Binnen Breda en in samenwerking met de verenigingen uit onze regio is als alternatief idee gesproken over het opzetten van een onderlinge jeugd(fiets)competitie, uiteraard ook weer binnen gestelde regels. Met of zonder medewerking van de KNVB.  

Heb je aanvullende ideeën of wil je jezelf aanmelden om hulp te bieden voor deze initiatieven, dan vernemen we dat uiteraard graag, via secretaris@rkvvdia.nl  

Financieel 
Hoe staat DIA er momenteel financieel voor? Ondanks dat we al enige tijd niet kunnen voetballen zijn wij dankbaar dat onze leden en onze sponsoren ons trouw blijven. Door deze trouw in combinatie met overheidshulp (COVID-19 subsidieregelingen), doorgevoerde besparingen en de coronabijdrage van onze leden, verwacht het bestuur het seizoen 2020/2021 financieel positief te kunnen afsluiten.  

Mochten zich geen onverwachte negatieve ontwikkelingen voordoen in de komende periode, dan kan de coronabijdrage hoogst waarschijnlijk weer teruggegeven. Een definitief besluit hierover wordt aan het einde van het seizoen genomen.  

Tot slot 
De volgende persconferentie van het kabinet staat op 23 februari gepland. Blijkt dan dat er meer mogelijkheden voor het voetbal komen, dan gaan wij daar direct mee aan de slag.  

HOU VOL EN BLIJF GEZOND! 

—————————————————————–

 

Scroll naar boven