Sociaal ongewenst gedrag: wat je kunt doen als vrijwilligersorganisatie

Helaas komt overal grensoverschrijdend gedrag voor. Oók binnen een vrijwilligersorganisatie of vereniging. Vaak zie je het niet eens. Of je laat het toe, omdat je niet weet wat je anders zou kunnen doen. De omgeving accepteert het, of je denkt dat alle zaken geregeld zijn terwijl dat niet zo is.

Welke cultuur heerst er binnen jouw organisatie? En misschien nog wel belangrijker: hoe beleven anderen dit? Mag een cliënt bijvoorbeeld vrienden worden op social media met een activiteitenbegeleider? Worden er discriminerende grapjes gemaakt? Wat doe je als er een fout wordt gemaakt? Binnen een organisatie is het vaak onduidelijk waar de grens ligt. Daarom is het belangrijk om dit vast te leggen. Heb jij dit goed geregeld?

Dáárom is dit zo belangrijk

(Psychologische) veiligheid is een belangrijk thema. Waarom?

 • Veiligheid voor vrijwilligers
  Vrijwilligers in Breda moeten zich veilig voelen wanneer ze hun tijd en energie investeren in vrijwilligerswerk. Een omgeving waarin vrijwilligers beschermd zijn tegen sociaal ongewenst gedrag, intimidatie en misbruik is heel belangrijk. Is dit niet zo? Buiten de persoonlijke schade die dan ontstaat, gaan vrijwilligers weg bij je organisatie en komen ze nooit meer terug.
 • Een positief imago voor je organisatie
  Heeft jouw vrijwilligersorganisatie een sterk sociaal-veiligheidsbeleid? Dan profiteer je van een positieve reputatie. Onderschat dit niet! Dit kan jullie helpen bij het aantrekken van donaties, fondsenwerving en steun van sponsors en lokale overheden.
 • Wettelijke verplichtingen
  In Nederland gelden wettelijke verplichtingen voor vrijwilligersorganisaties met betrekking tot sociale veiligheid. Voldoe je niet aan deze verplichtingen? Dan heeft dit misschien wel juridische of financiële gevolgen.
 • Vertrouwen en samenwerking
  Sociale veiligheid bevordert een sfeer van vertrouwen en samenwerking binnen de organisatie. Vrijwilligers werken effectiever samen en zo behalen jullie samen sneller je doelen.

Wat kun je doen als bestuur/coördinator?

Als vrijwilligersorganisatie wil je dat er een veilige omgeving is. Daar hebben de vrijwilligers die bij jou komen recht op. Als bestuur of vrijwilligerscoördinator heb je de verantwoordelijkheid daar aan bij te dragen. Wat vind jij belangrijk? Welke normen en waarden moeten worden nageleefd?

💡 Tip 1: ga preventief aan de slag met het sociale veiligheidsbeleid. Zo heb je alles goed geregeld. Op deze pagina vind jij als bestuurder of coördinator wat je kunt doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als het tóch gebeurt.

💡 Tip 2: download de toolkit om zichtbaar te maken wat vrijwilligers kunnen doen als zij te maken krijgen met sociaal ongewenst gedrag. 👉🏽 Download de toolbox tegen sociaal ongewenst gedrag hier! 👈🏽


Wat doe je als er toch grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt binnen jouw vrijwilligersorganisatie?

Open en integere houding is hierbij belangrijk.

 • Neem de melding serieus.
 • Luister goed naar de melder.
 • Leg uit wat je als organisatie kunt doen.
 • Verwijs door naar de interne vertrouwenscontactpersoon.
 • De melder kan via MOOIWERK terecht bij een externe  vertrouwenspersoon. Deze biedt een luisterend oor en vertelt welke mogelijkheden er zijn. De vertrouwenspersoon handelt nooit zonder toestemming van de melder.
 • Spreek de dader en/of betrokkene(n) aan.
 • Maak tijd en ruimte om samen te evalueren.
 • Bedenk hoe je dit gedrag in het vervolg kunt voorkomen.

Heb je extra hulp of ondersteuning nodig rondom dit thema? Neem dan contact op met MOOIWERK. We helpen je graag verder.

Scroll naar boven